Home Actueel Archief Dikke bult? Eigen schuld!

Dikke bult? Eigen schuld!

Archief
16-05-17

Je rijdt zomaar met je fiets tegen je buurman op en bezorgt hem een kapotte bril en een stel gekneusde ribben. Je kunt in dit geval spreken van een onrechtmatige daad; de veroorzaakte schade kan aan jou worden toegerekend en je moet de schade vergoeden. Op het sportveld ligt dat vaak anders.

Als je tijdens een veldrit tegen je buurman op fietst met dezelfde gevolgen als bovenbeschreven, maakt je buurman weinig kans de schade op jou te verhalen. Deelname aan een sport brengt nu eenmaal bepaalde risico’s met zich mee.

Tussen de deelnemers aan een wedstrijd geldt een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel; de ‘dader’ is niet snel aansprakelijk. Aan het beoefenen van de sport zijn bepaalde risico’s verbonden en die moet je tot op zekere hoogte accepteren. Gebeurt er iets, dan is de ‘dader’ niet snel aansprakelijk, ook niet als hij bij zijn daad een spelregel heeft overtreden. Maar als een overtreding is begaan, dan speelt dat wel mee bij het bepalen van de onrechtmatigheid.

Voorbeeld: een voetballer maakt een sliding en raakt daarbij keihard de enkels van zijn tegenstander. De scheidsrechter geeft rood en het slachtoffer moet met een enkelbreuk het veld af. Zelfs dan is er niet automatisch sprake van een onrechtmatige daad. Was sprake van een sliding “binnen de regels van het spel”, dan was dit eerder een “ongelukkige samenloop van omstandigheden”.

Ik stond erbij

Toeschouwers nemen niet deel aan een wedstrijd, maar zij bevinden zich vrijwillig in de “gevarenzone”. Daarom geldt voor hen ook een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. De honkballer wiens bal door een foutslag in het publiek terechtkomt, is niet aansprakelijk. Toeschouwers moeten blijven opletten. Als het slachtoffer geen toeschouwer is, maar een toevallige passant, dan gelden “algemene zorgvuldigheidsmaatstaven”.

Gevaar

Niet elke dikke bult is je eigen schuld: aansprakelijkheid kan ook liggen bij de organisator van een evenement, bij de exploitant van een sportcomplex of bij (het bestuur van) een sportvereniging. Zij zijn primair verantwoordelijk voor de veiligheid van de toeschouwers. Ook al voldoet een net of een omheining rondom het veld aan de daaraan gestelde normen, dan betekent dat nog niet dat de sportvereniging niet aansprakelijk kan worden gesteld. De bestuurders zijn persoonlijk aansprakelijk als hen kan worden verweten nalatig te zijn geweest bij het treffen van veiligheidsmaatregelen. De hoofdregel is dat wanneer onoplettendheid of onvoorzichtigheid te verwachten is, de vereniging veiligheidsmaatregelen moet treffen om schade bij deelnemers en toeschouwers te voorkomen, of in ieder geval de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.

Meer weten over aansprakelijkheid in de sport?

 

Deel dit artikel