Home Actueel Archief Digitaal procederen; geen ontkomen meer aan!

Digitaal procederen; geen ontkomen meer aan!

Archief
19-09-16

Onze samenleving digitaliseert meer en meer. Wat gaat er tegenwoordig niet digitaal? De rechtspraak kan niet achterblijven.

Een aantal digitale stappen zijn al gezet. Zo is het mogelijk om burgers zonder bekende woon- of verblijfplaats digitaal op te roepen. Bekendmakingen verschijnen in de online Staatscourant.

Ook bestaat het fenomeen eKantonrechter al enige tijd. Daar kunnen particulieren en bedrijven terecht met eenvoudige conflicten. Bij de eKantonrechter verloopt de procedure grotendeels digitaal.

In samenwerking met de minister van Veiligheid en Justitie is door de Raad voor de rechtspraak een wetgevingsprogramma “KEI” (Kwaliteit En Innovatie) ontwikkeld om de rechtspraak verder te moderniseren, sneller en eenvoudiger te maken. KEI richt zich op het burgerlijk procesrecht en het bestuursprocesrecht.

De minister heeft voor de vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht 4 wetsvoorstellen opgesteld. Op 12 juli 2016 heeft de Eerste Kamer hiermee ingestemd.

Vanaf begin 2017 zal de inwerkingtreding van de modernisering rechtspraak gefaseerd  worden ingevoerd. De eerste pilots lopen al.

De invoering van de nieuwe wetgeving gaat in fasen. Dit geeft procesdeelnemers de kans vertrouwd te raken aan de nieuwe gemoderniseerde wijze van procederen. In de eerste fase van de inwerkingtreding gaat het om rechtszaken waarbij procesvertegenwoordiging door een advocaat is verplicht.

Procederende burgers en bedrijven krijgen straks allemaal met KEI te maken. In de nabije toekomst krijgen zij op ieder moment vanaf iedere locatie met internet digitaal toegang tot zijn of haar (proces)dossier.  

Via Mijn Rechtspraak (rechtspraak.nl) wordt het voor burgers, bedrijven en de procesvertegenwoordigers mogelijk om:

Beveiliging van zaaksgegevens en de waarborg van privacy van procesdeelnemers is een groot goed. Om toegang te krijgen tot het digitale dossier loggen de verschillende partijen straks beveiligd in via Mijn Rechtspraak:

–           burgers met DigiD en sms-verificatie,

–           bedrijven met eHerkenning,

–           advocaten met hun advocatenpas.

Voor professionele partijen (zoals bedrijven, advocaten en deurwaarders) is digitaal procederen straks verplicht. Burgers die procederen zonder advocaat hebben een keuze. Zij mogen digitaal procederen, maar het hoeft niet. Als er een voorkeur bestaat voor een ‘papieren’ procedure dan mag dat nog steeds; al wordt digitaal procederen wel gestimuleerd.

Voor partijen die veel procederen heeft de rechtspraak een automatische systeemkoppeling in ontwikkeling. Denk hierbij aan advocaten en deurwaarders. Met de beoogde systeemkoppeling kunnen zij met de rechtbank via een beveiligde koppeling elektronisch berichten uitwisselen.

Naast de digitale wijze van procederen verandert de procedure ook inhoudelijk. Er komt een uniforme procesinleiding, de procedure wordt korter en overzichtelijker en het hart wordt gevormd door de mondelinge behandeling waar maatwerk mogelijk is.

Kortom, digitaal wordt de norm en de wijze van procederen verandert. Vanaf januari 2017 is het zover: KEI is coming!

Wilt u weten wat KEI voor u betekent, neem dan contact met mij op (023-5125025 / ariens@kadv.nl).

 

Deel dit artikel