Home Actueel Intellectueel Eigendomsrecht Dezelfde naam, geen verwarring

Dezelfde naam, geen verwarring

Intellectueel Eigendomsrecht
22-08-18

Twinkeltje en ’t Winkeltje konden niet naast elkaar bestaan. Maar twee bedrijven met dezelfde naam: het hoeft niet per se voor verwarring te zorgen. En dus mag het Beach Hotel Noordwijk de naam gewoon op de gevel laten staan, ook al riep een Zeeuws Beach Hotel de hulp van de rechter in om dat te verbieden.

Enige tijd geleden kreeg het Noordwijkse Beach Hotel een brief van de Zeeuwse collega: of ze alsjeblieft iets aan de naam van het hotel wilden toevoegen, want de naam gaf gevaar voor verwarring bij het relevante publiek. Beach Hotel Noordwijk liet weten geen gehoor aan dit verzoek te zullen geven, waarop Zeeland een verzoekschrift indiende bij de kantonrechter wegens het door Noordwijk handelen in strijd met de Handelsnaamwet. Ter onderbouwing van het verzoek gaf Zeeland aan dat het de handelsnaam al langer in gebruik had dan Noordwijk. Bovendien zou er verwarringsgevaar bij het relevante publiek zijn: de hotels liggen volgens Zeeland geografisch op beperkte afstand, zij bieden beide hotelfaciliteiten aan de kust aan en richten zich op hetzelfde publiek. Volgens Zeeland hadden er al eens gasten bij het verkeerde hotel gestaan.

Iedere belanghebbende die van mening is dat een handelsnaam wordt gevoerd in strijd met de Handelsnaamwet kan bij de kantonrechter een verzoekschrift indienen en de kantonrechter verzoeken degene die de verboden handelsnaam voert ertoe te veroordelen de handelsnaam op zodanige wijze te wijzigen dat de onrechtmatigheid in  de handelsnaam wordt opgeheven.

Noordwijk betwistte dat Zeeland de oudste rechten zou hebben. Zeeland voerde weliswaar sinds 1953 die naam, maar de registratie van de handelsnaam van de onderneming dateerde van 2013. Noordwijk Beach Hotel werd in 1932 opgericht en schreef de handelsnaam (al) in 1984 in. Volgens Noordwijk was er bovendien geen  verwarringsgevaar: de hotels liggen op 144 kilometer afstand van elkaar en de hotels  richten zich op een ander publiek. Noordwijk biedt bijvoorbeeld veel meer (wellness)faciliteiten dan Zeeland. Bovendien, zo redeneerde Noordwijk, zoeken gasten eerst een bestemming en pas daarna een hotel. ‘Vrijwel elke stad kent een Park Hotel’, aldus Noordwijk, ‘maar daar is ook geen verwarring over’. Mensen zoeken een hotel dat bij een park gelegen is, in een bepaalde stad’.

De rechter onderschreef de Noordwijkse argumenten, en voegde daar (in een overweging ten overvloede) nog iets aan toe. Zelfs als bij het relevante publiek verwarring te vrezen zou zijn geweest, dan zou de rechter het verzoek nog niet automatisch hebben toegewezen.  Volgens de rechter verbiedt de Handelsnaamwet een onderneming weliswaar een handelsnaam te voeren die al door een ander rechtmatig gevoerd wordt, maar in dit geval was niet vast komen te staan dat Zeeland haar onderneming al rechtmatig voerde onder de handelsnaam Beach Hotel vóórdat Noordwijk die naam voerde.

Wij merken daarbij op dat het feitelijk voeren van de handelsnaam beslissend is voor het bepalen van een oudere en jongere handelsnaam en niet: of een naam is ingeschreven in het handelsregister. De eerdere inschrijving van de handelsnaam in het handelsregister kan wel een aanwijzing zijn dat de handelsnaam al eerder werd gevoerd. Zodoende kan het voeren van dezelfde handelsnaam onrechtmatig zijn jegens de onderneming die naam voert op basis van een eerdere inschrijving.

Meer weten over het kiezen – en beschermen – van een goede handelsnaam of het opkomen tegen een concurrerende handelsnaam? Neem contact met ons op!

Helena Lysaght

Deel dit artikel