Home Actueel Archief Deze vrijdag meer duidelijkheid over arrest Hoge Raad in de zaak Care4Care?

Deze vrijdag meer duidelijkheid over arrest Hoge Raad in de zaak Care4Care?

Archief
01-11-16

Deze vrijdag verwachten wij het arrest van de Hoge Raad in de zaak Care4Care/StiPP. Deze zaak heeft de potentie om het speelveld voor uitzenders, detacheerders en payrollers volledig te veranderen.

De reikwijdte van wat nu juridisch als “uitzendovereenkomst” moet worden aangemerkt, staat immers ter discussie. Dat raakt niet alleen de flexibiliteit waar de werkgever over kan beschikken, maar ook het bestaansrecht van de arbeidsrelatie met de geplaatste werknemers. 

Op 20 april jl. adviseerde de Advocaat-Generaal de Hoge Raad. Kort gezegd adviseerde hij de Hoge Raad om te beslissen dat het niet noodzakelijk is dat de uitzendkracht door de uitzendonderneming wordt geworven en geselecteerd, om een rechtsgeldige uitzendovereenkomst te kunnen sluiten. Als de Hoge Raad dat advies volgt, zou daarmee de discussie over payrolling grotendeels beslecht kunnen zijn. De A-G laat zich weliswaar kritisch uit over ‘inhoudsloos’ werkgeverschap, maar voor een onderneming zijn er voldoende handvatten om daar de benodigde lading aan te geven. Het advies van de A-G biedt alle ruimte voor een sustainable business model voor flexvormen buiten het traditionele ‘piek en ziek’ uitzenden. We moeten nu afwachten of de Hoge Raad daar ook zo over denkt. 

Hoe nu verder? 
Het arrest dat – tenzij het weer wordt uitgesteld – deze vrijdag wordt gewezen, raakt de bedrijfsvoering. Dat geldt vooral voor diensten op het gebied van detachering en payrolling. Alles hangt natuurlijk af van de motivering van de Hoge Raad, maar hoe dan ook zal moeten worden beoordeeld of er aanpassingen nodig zijn in de manier waarop werknemers ter beschikking worden gesteld. We adviseren dan ook om hier kritisch naar te laten kijken. De advocaten van ons team Flexibele Arbeidsrelaties gaan graag met u in gesprek.

 

Deel dit artikel