Home Actueel Cassatie Denken in kansen. Het leerstuk verlies van een kans stevig verankerd.

Denken in kansen. Het leerstuk verlies van een kans stevig verankerd.

Cassatie
18-11-21 Johan den Hoed

Bespreking van HR 26 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:461, NJ 2021/127 (ISG/Natwest) door Johan den Hoed.

Niets is zeker in het leven, zo ook niet of iemand een kans op een beter resultaat zou hebben gegrepen, als die hem niet door een beroeps)fout van een ander zou zijn onthouden. Naar de Hoge Raad recent uitmaakte, is het leerstuk van verlies van een kans ook van toepassing indien het van het gedrag van de benadeelde afhankelijk zou zijn geweest of de misgelopen kans op een beter resultaat zich (in het hypothetische geval zonder normschending) zou hebben verwezenlijkt. Hierna zal worden ingegaan op de vraag of de Hoge Raad met zijn arrest van 26 maart 20211 dit leerstuk heeft opgerekt dan wel slechts een eerder ingezette lijn heeft doorgetrokken. Naar mijn mening is het laatste het geval. Voordat ik dit nader zal toelichten, zal ik eerst kort stilstaan bij de achtergrond van dit leerstuk, meer in het bijzonder bij de (gevallen waarin toepassing van deze doctrine leidt tot) verlichting van de bewijspositie van benadeelde. Om te beginnen zal ik echter kort de zaak ISG/Natwest bespreken. Wat was het geval?

Lees hier verder.

Deel dit artikel