Home Actueel Archief De turbo er op!

De turbo er op!

Archief
04-10-13

Misschien is het niet bekend, maar bij deze dan, de meest luxe sportauto s met een turbo zijn gevoelige beestjes. Ga je er niet goed mee om, dan sta je meer in de garage dan er buitenMet de turbo toegepast op het liquideren bij besloten vennootschappen is het niet anders. Doe het zorgvuldig en voorzichtig, en laat je erbij helpen door een adviseur die de potentiële beoordeling vanuit een faillissement goed kan inschatten. Recent heeft een aantal uitspraken (Hof Arnhem 8 mei 2012 en Hof Den Haag 6 september 2012) weer eens duidelijk gemaakt waar het mis gaat met de turbo liquidatie.

 

Om te beginnen moet de vennootschap zijn jaarrekeningen op orde hebben en vooral ook tijdig. Maak schoon schip met administratieve achterstanden! Ook de dagelijkse administratie moet bij zijn, zodat een ieder uitleg gegeven kan worden dat en waarom er geen baten meer zijn, maar nog wel schulden.

 

Een bestuurder en aandeelhouder werd geconfronteerd met een beslag op aandelen in zijn vennootschap door een schuldeiser. Kort daarna werd deze vennootschap ontbonden onder het mom dat deze vennootschap niets waard zou zijn. Ook door zich te hullen in stilzwijgen over de vraag of er dan echt geen baten zouden zijn, werd in hoger beroep terecht geoordeeld dat de ontbinding alsnog moest worden heropend en zo nodig in een faillissement moest worden omgezet.

 

De verdenking dat deze vennootschap wel waarde had en wel vermogensbestanddelen – dus baten had – kon terecht niet worden weggenomen.

 

In een ander geval was de vennootschap ontbonden, maar waren administratieve verplichtingen niet nagekomen, zodat er een potentiële bate was in de vorm van een claim op de bestuurder voor wanbeleid, en bovendien was duidelijk dat deze bestuurder verhaal voor zo'n claim bood. Kortom, een bate was er wel degelijk en dus was de vereffening niet voltooid en de turbo liquidatie niet terecht.

 

Bovenstaande voorbeelden – er zijn er meer – maken duidelijk dat er goede mogelijkheden zijn om vennootschappen op te ruimen, maar ook dan geldt een gezonde portie eigen verantwoordelijkheidsgevoel en handelen als behoorlijk bestuurder. Lukt dat niet dan is kennelijk toezicht van een vereffenaar of curator geboden.

 

Een groot misverstand is dat de aanwezigheid van één of meer schulden bij een vennootschap aan een turbo liquidatie in de weg zou staan. Het tegendeel is juist, nagenoeg alle faillissementen leiden ook tot een liquidatie van de vennootschap met massa's aan overgebleven schulden. Een turbo liquidatie is alleen een andere weg die ook tot Rome kan leiden…


Hoe te handelen of waar en wanneer juist niet meer te handelen bij een turbo liquidatie, daarbij is professionele hulp nodig, die wij kunnen bieden.

Deel dit artikel