Home Actueel Archief De strijd tegen namaak en piraterij wordt opgevoerd

De strijd tegen namaak en piraterij wordt opgevoerd

Archief
07-12-17

IE-rechten krijgen binnen de EU een betere bescherming, dankzij een aantal maatregelen van de Europese Commissie. De Commissie wil hiermee een bijdrage leveren aan het streven om Europese bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen en start-ups, te stimuleren om in innovatie en creativiteit te investeren.

Maar liefst 5 % van de in de EU ingevoerde goederen is nagemaakt of vervalst. Gezamenlijke waarde: 85 miljard euro, net zo veel als de complete agrarische export van Nederland in 2016. En denk dan niet dat het om peanuts gaat: mondiaal gezien exporteert alleen de VS meer aan agrarische producten dan Nederland.

De nieuwe regels moeten een einde maken aan die praktijken. Bovendien zullen de initiatieven het gemakkelijker maken om efficiënt op te treden tegen inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten en zullen ze de grensoverschrijdende procesvoering vereenvoudigen.

In de hele EU moet een gelijkwaardig niveau van rechtsbescherming en een voorspelbaar juridisch kader gelden, vindt de Commissie. Dankzij nieuwe richtsnoeren komt er meer duidelijkheid over de toepassing van de Richtlijn over handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (IPRED) uit 2004, waardoor interpretatieverschillen tussen landen afnemen. De Europese Commissie roept landen ook op meer te doen aan opleidingen op het gebied van IE-recht en meer bekendheid te geven aan uitspraken.

De Commissie blijft steun verlenen aan initiatieven vanuit het bedrijfsleven, zoals bijvoorbeeld vrijwillige overeenkomsten over reclame op websites, betalingsdiensten en vervoer en levering. Dergelijke zelfregulerende overeenkomsten kunnen leiden tot snellere maatregelen tegen namaak en piraterij dan gerechtelijke procedures.

Door samenwerkingsprogramma’s met derde landen (China, Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika) en intensievere samenwerking met EU-douaneautoriteiten  wil de Commissie zorgen voor eenverlaging van het volume van nagemaakte producten dat de EU-markt bereikt.

De Commissie heeft bovendien een leidraad en aanbevelingen gepresenteerd voor een evenwichtig en doeltreffend SEP-stelsel. SEP’s  zijn de octrooien waardoor veel belangrijke technologieën, zoals wifi of 4G, worden beschermd. Een nieuw stelsel moet zorgen voor transparante en voorspelbare licentievoorschriften. Tegelijkertijd worden de houders van een octrooi beloond voor hun investeringen in ontwikkeling en onderzoek en voor hun normalisatieactiviteiten, zodat zij worden gestimuleerd om hun beste technologieën aan te bieden voor opname in de normen. Zo moet de EU een voorsprong krijgen in de wereldwijde technologische innovatierace, om het  potentieel van 5G en het Internet of Things ten volle te kunnen benutten.

En last but not least: partijen die op commerciële schaal inbreuk maken op intellectueel eigendom, worden via de  zogenaamde “follow the money”-aanpak op de hielen gezeten.

Meer weten over namaak en piraterij? Neem contact met ons op.

 

Deel dit artikel