Home Actueel Archief De strijd om slippers: het gevaar van verwarring in het merkenrecht II

De strijd om slippers: het gevaar van verwarring in het merkenrecht II

Archief
05-08-14

Op 7 maart 2014 schreef ik reeds over het gevaar van verwarring in het merkenrecht, en haalde daarbij het voorbeeld aan van de zaak ‘havaianas/ arubianas’.

In de ‘havaianas/ arubianas’ zaak werd door het Gerecht van Aruba geoordeeld, dat er tussen het teken (beeldmerk) ‘arubianas’ en het beeldmerk ‘HAVAIANAS’ sprake was van verwarringsgevaar dat onder (potentiële) afnemers kon ontstaan. Waar door het Gerecht van Aruba op 11 december 2013 het beeldmerk ‘arubianas’ werd verboden in verband met dit verwarringsgevaar, oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, op 23 juli 2014 in de zaak ‘HAVAIANAS’ tegen ‘HOLLANDAISAS’ anders.

Optreden door merkrechthebbende

Omdat een merk een herkomstaanduidingsfunctie heeft – en daarmee een sterk communicatie- en reclamemiddel is – kunnen merkhouders op grond van het (mogelijke) verwarringsgevaar derden verbieden een met hun merk gelijk of overeenstemmend teken te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten.

Een merkhouder kan optreden tegen het gebruik van een met haar merk overeenstemmend teken door een derde op grond van art. 2.20 lid 1 Benelux Verdrag van de Intellectuele Eigendom (BVIE). De ‘sub a grond’ betreft het gebruik van een aan een merk identiek teken voor identieke waren of diensten en de ‘sub c grond’ biedt ruimere bescherming aan bekende merken.

Om te kunnen spreken van een inbreuk op grond art. 2.20 lid 1 onder sub bBVIE moet er sprake zijn van ‘een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk’ en dat wordt gebruikt voor ‘gelijke of overeenstemmende waren of diensten’. Daarnaast moet voor deze ‘sub b grond’ ook sprake zijn van ‘verwarring dat bij het publiek kan ontstaan’.

‘HAVAIANAS’ tegen ‘HOLLANDAISAS’

In deze zaak draaide het om het Benelux woordmerk ‘HAVIANAS’ van de onderneming Alpargatas en het teken ‘hollandaisas’ van Brands & Concepts, dat zij eveneens als Benelux woordmerk heeft geregistreerd. Beide ondernemingen brengen slippers op de markt. Van ‘gelijke of overeenstemmende waren’ is dus evident sprake.

Samengevat stelde Alpargatas, dat Brands & Concepts met het teken ‘Hollandaisas’ inbreuk maakte op haar Benelux woordmerk ‘HAVAIANAS’, omdat het teken teveel lijkt op het woordmerk zodat verwarring bij het publiek te verwachten is. Daarvan is volgens de Rechtbank in deze zaak echter geen sprake.

De rechtbank overweegt dat het teken ‘hollandaisas’ en het woordmerk ‘HAVAIANAS’ auditief, visueel en begripsmatig in onvoldoende mate overeenstemmen. Ten aanzien van die criteria overweegt de rechtbank als volgt.

Conclusie van de rechtbank: er is geen sprake van verwarringsgevaar.

Auteursrechtinbreuk ten aanzien van  één van de ‘HOLLANDAISAS’ slippers

Overigens werd door de rechtbank wel aangenomen dat er sprake was van auteursrechtinbreuk voor één type slipper van ‘HOLLANDAISAS’, omdat dat een ongeoorloofde verveelvoudiging van de ‘HAVAIANAS’ slipper is. Voor meer informatie en spraakmakende zaken over het auteursrecht, zie de eerder gepubliceerde artikelen: ‘Bavaria – jurkje van Supertrash vs oranje jurkje van Blokker’ en ‘Het auteursrecht op kleding’.

Gemeenschapsmerken: wordt vervolgd…

Overigens heeft Alpargatas in de procedure ook gesteld dat Brand & Concepts inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmerken ‘HAVAIANAS’. Gemeenschapsmerken bieden bescherming in de gehele Europese Unie. De beoordeling van een inbreuk op een Gemeenschapsmerk behoort echter toe tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank Den Haag. De uitspraak van de Rechtbank Den Haag zal dus nog volgen.

Deel dit artikel