Home Actueel Archief De (on)eerlijke vinder

De (on)eerlijke vinder

Archief
19-01-17

Wie is de eigenaar van zaken die tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden op de werkplaats worden gevonden door een werknemer?

Voor deze vraag stond het hof Den Haag in een uitspraak die gisteren werd gepubliceerd. Wat was er aan de hand? Een werknemer die bij een afvalverwerkingsbedrijf werkte, vond tijdens het uit elkaar halen van een oude printer vier enveloppen met daarin in totaal een bedrag van € 15.100,-. De werknemer gaf hiervan € 3.000,- aan een collega (die aanwezig was bij de ontdekking van het geld) en hield het overige geld zelf. De werknemer kreeg het toch warm onder zijn voeten en deed na twee weken alsnog aangifte van de vondst bij de gemeente.

Het afvalverwerkingsbedrijf startte een procedure om de € 15.100,- te verkrijgen. Het afvalverwerkingsbedrijf stelde zich op het standpunt dat het geld was gevonden tijdens het werk op de werkplaats en dat zij daarom eigenaar van het geld was. De rechtbank en ook het hof oordeelden dat het afvalverwerkingsbedrijf niet de eigenaar was van het gevonden geld. Het geld was namelijk door de eigenaar nooit vrijwillig aan de werknemer dan wel het afvalverwerkingsbedrijf afgestaan, waardoor hij/zij zelf eigenaar bleef van het geld. De werknemer of het afvalverwerkingsbedrijf kon hoogstens vinder zijn van het geld.

Het hof oordeelde dat het enkele feit dat het afvalverwerkingsbedrijf aan de werknemer werkzaamheden opdroeg die hebben geleid tot het vinden van het verborgen geld, niet voldoende was om het afvalverwerkingsbedrijf als vinder aan te merken. Omdat het in deze situatie echter onontkoombaar was dat de werknemer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de verborgen enveloppen in de printer zou aantreffen, en de vondst dus niet op toeval berustte, kon in dit specifieke geval het afvalverwerkingsbedrijf wél als vinder worden aangemerkt.

Waarom wilde het afvalverwerkingsbedrijf zo graag worden aangemerkt als vinder van het geld? Als de eigenaar van het geld niet binnen een jaar (nadat er aangifte was gedaan van de vondst) het geld komt opeisen, is het afvalverwerkingsbedrijf alsnog de gelukkige eigenaar.

Vindplaats uitspraak: ECLI:NL:GHDHA:2017:33.

Heeft u arbeidsrecht gerelateerde vragen? Dan kunt u contact opnemen met mij of één van mijn collega’s van de praktijkgroep Arbeidsrecht.

Deel dit artikel