Home Actueel Archief De Ondernemingskamer

De Ondernemingskamer

Archief
22-11-11

De vraag wat de Ondernemingskamer nu precies doet of voor u kan betekenen is uiteraard wel een toepasselijke voor deze krant.

 

 

 

De Ondernemingskamer is onderdeel van het gerechtshof te Amsterdam en houdt zich vooral bezig met geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders en aandeelhouders onderling van naamloze of besloten vennootschappen. Dat is echter niet het enige. Het kan ook gaan om verenigingen, coöperaties of onderlinge waarborgmaatschappijen. Voor al deze zaken kan men niet altijd terecht bij de rechtbank. Alleen leden dan wel aandeelhouders of de onderneming zelf kunnen een verzoek instellen tot het houden van een onderzoek.

 

De Ondernemingskamer is echter streng; men kan alleen bij de ondernemingskamer terecht als men zelf al het nodige heeft geprobeerd. Met andere woorden, als er al een dossier is opgebouwd. In de praktijk betekent dat vaak dat er al het nodige over en weer geschreven moet zijn en dat een of meer aandeelhoudersvergaderingen moeten hebben plaatsgevonden waar de diverse discussiepunten op de agenda gestaan moeten hebben (en dan uiteraard zonder dat er een oplossing is bereikt).

 

Een onderzoek kan betrekking hebben op het beleid en de gang van zaken van een onderneming in de volle omvang. In het algemeen zal het echter gaan om een bepaald deel van het beleid of het beleid in een bepaalde periode. Het kan echter ook gaan om het handelen van een (meerderheids)aandeelhouder.

 

In veel zaken gaat om ondernemingen waarin 2 aandeelhouders ieder 50% van de aandelen hebben en `elkaar de tent uit vechten’. En aangezien dat vrijwel altijd ten koste van de onderneming gaat (de onderneming is dan feitelijk stuurloos), is dat vaak voor een van beiden (of allebei) een reden om direct naar de Ondernemingskamer te stappen. De Ondernemingskamer treedt in dat geval op als een soort kort geding rechter.

 

De maatregelen gaan echter veel verder dan wat een rechter zoal kan beslissen. Een greep uit het arsenaal van de Ondernemingskamer:

• Schorsing van een of meer bestuurders of commissarissen
• Schorsing of vernietiging van een besluit
• Tijdelijke aanstelling van een of meer bestuurders of commissarissen
• Tijdelijke overdracht van aandelen

 

Zoals gewoonlijk geldt ook hier ‘bezit eer ge begint’. De Ondernemingskamer heeft het druk en is zeer kritisch en men kan zelfs veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding! Dat betekent dat ook het juridische huiswerk en de strategie op orde moeten zijn. Daar staat echter tegenover dat de oplossing ook in langdurige en complexe zaken na de eerste zitting vaak vrij snel in zicht komt.

Deel dit artikel