Home Actueel Archief De Ondernemingskamer;

De Ondernemingskamer;

Archief
18-06-13

Een bijzondere rechter

De Ondernemingskamer is een bijzondere Kamer van het gerechtshof te Amsterdam, zo staat ook de te lezen op de website van de Ondernemingskamer. Waarom het een bijzondere Kamer is, staat er echter niet bij.

 

Wat vooral bijzonder is, is dat de Ondernemingskamer niet alleen uit rechters bestaat maar ook uit  niet-rechters, ook wel raden genoemd, bijvoorbeeld financieel deskundigen.

 

Daarnaast is bijzonder dat men voor bepaalde geschillen alleen bij de Ondernemingskamer terecht kan en niet bij de `gewone’ rechter. Dat geldt bijvoorbeeld voor beroepen van ondernemingsraden tegen besluiten van de ondernemer maar voor vooral ook geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders en aandeelhouders onderling. Ik concentreer mij in deze op de laatste categorie.

 

Hoe werkt het?

De Ondernemingskamer neemt niet iedere zaak in behandeling; men kan alleen bij de Ondernemingskamer terecht als men zelf al het nodige heeft geprobeerd om het geschil op te lossen.

Met andere woorden, als er al een (flink) dossier is opgebouwd.

 

Een onderzoek kan betrekking hebben op het beleid en de gang van zaken van een onderneming in de volle omvang. In het algemeen zal het echter gaan om een bepaald deel van het beleid of het beleid in een bepaalde periode. Het kan echter ook gaan om het handelen van een aandeelhouder.

In veel zaken gaat om ondernemingen waarin 2 aandeelhouders ieder 50% van de aandelen hebben en `elkaar de tent uit vechten’. En aangezien dat vrijwel altijd ten koste van de onderneming gaat (de onderneming is dan feitelijk stuurloos), is dat vaak voor een van beiden (of allebei) terecht een reden om direct naar de Ondernemingskamer te stappen. De Ondernemingskamer treedt in dat geval in feite op als een soort kort geding rechter.

 

Ook de maatregelen van de Ondernemingskamer gaan echter veel verder dan wat een rechter zoal kan beslissen. Een greep uit het arsenaal van de Ondernemingskamer:

• Schorsing van een of meer bestuurders of commissarissen

• Schorsing of vernietiging van een besluit

• Tijdelijke aanstelling van een of meer bestuurders of commissarissen

• Tijdelijke overdracht van aandelen

 

Slot

Zoals gewoonlijk geldt ook hier ‘bezit eer ge begint’. De Ondernemingskamer heeft het druk en is zeer kritisch en men kan zelfs veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding als een verzoek onterecht wordt ingediend! Vandaar dat het juridische huiswerk en de strategie op orde moeten zijn.

 

Daar staat echter tegenover dat de oplossing ook in langdurige en complexe zaken na de eerste zitting vaak vrij snel in zicht komt; en daar gaat het ten slotte om.

Deel dit artikel