Home Actueel Archief De Nieuwe Ziektewet: hoe zit het nu?

De Nieuwe Ziektewet: hoe zit het nu?

Archief
26-06-14

In de afgelopen jaren heeft de wetgever op verschillende momenten duidelijk gemaakt dat het wenselijk is dat werkgevers meer verantwoordelijkheid nemen voor zieke werknemers. De loonbetalingsverplichting bij ziekte is al geruime tijd geleden verlengd naar twee jaar. Werkgevers moeten zich, naast overigens de werknemers zelf, in vergaande mate inspannen om arbeidsongeschiktheid te beperken en zieke werknemers weer aan het werk te krijgen. Als dat binnen het bedrijf van de werkgever niet lukt, dan moet het daarbuiten. Wanneer niet aan deze verplichting wordt voldaan, ondervindt de werkgever daarvan negatieve financiële consequenties. Per 1 januari 2014 is er een nieuwe maatregel aan het bestaande arsenaal toegevoegd.

 

Wanneer een werknemer werkloos is of wordt, kan hij, onder omstandigheden, aanspraak maken op een uitkering uit hoofde van de Ziektewet. Deze uitkering is de tegenhanger van een uitkering uit hoofde van de Werkloosheidswet, met het verschil dat de (ex-)werknemer in de Ziektewet ziek is en in de Werkloosheidswet niet. De uitkering komt voor rekening van UWV. De werkgever betaalt ten behoeve van deze kas een premie over het loon van zijn werknemers.

 

Per 1 januari 2014 zijn er enige veranderingen in de Ziektewet opgenomen. Deze wijzigingen leiden ertoe dat de premie die een werkgever ten behoeve van de Ziektewet betaalt voortaan mede afhankelijk wordt van het aantal van zijn werknemers dat na uitdiensttreding aanspraak maakt op de Ziektewet. Aldus wordt een werkgever dus ook mede verantwoordelijk gehouden voor de ziekte van zijn ex-werknemer. Wanneer een werknemer ziek uit dienst gaat of binnen 28 dagen na uitdiensttreding ziek wordt, loopt een werkgever het risico dat de premie die hij voor de Ziektewet betaalt, stijgt. Dit is overigens niet altijd het geval maar onder omstandigheden wel.

 

Daar waar veel werkgevers tot heden geneigd waren om zo snel mogelijk afscheid te nemen van zieke werknemers, uitzonderingen uiteraard daargelaten, doet men er goed aan hierover voortaan nog eens goed na te denken. Het afscheid nemen van een zieke werknemer zou namelijk wel eens hogere financiële risico’s met zich mee kunnen brengen dan deze werknemer in dienst te houden en hem te stimuleren weer aan het werk te gaan.

 

Wanneer u meer informatie over dit onderwerp wenst, kunt u contact met onze Praktijkgroep Arbeidsrecht opnemen.

Deel dit artikel