Home Actueel Archief De gevaren van het pensioenbeding

De gevaren van het pensioenbeding

Archief
26-02-16

In arbeidsovereenkomsten en cao’s wordt vaak opgenomen dat de arbeidsovereenkomst automatisch zal eindigenbij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer. Dit wordt ook wel een pensioenbeding genoemd. In het afgelopen jaar is door de invoering van de WWZ en de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd veel veranderd in de rechtspositie van de oudere werknemer. Is een dergelijk pensioenbeding nog wel verstandig? Wij vinden van niet.

 

Sinds invoering van de WWZ levert het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een zelfstandige wettelijke grond op voor eenzijdige opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst eenzijdig kan worden opgezegd door de werkgever enkel om de reden dat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Dit kan op dat moment, maar ook nog in de jaren erna. Bovendien gelden er dan geen opzegverboden en is een procedure bij UWV WERKbedrijf of kantonrechter niet nodig. Aan dit recht is wel de voorwaarde verbonden dat de arbeidsovereenkomst met de werknemer is aangegaan vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

 

Indien een werknemer blijft doorwerken nadat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt terwijl in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat deze zal eindigen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, dan eindigt daardoor de bestaande overeenkomst en begint er door het doorwerken stilzwijgend een nieuwe arbeidsovereenkomst. De nieuwe arbeidsovereenkomst die is ontstaan kan niet meer door de werkgever worden opgezegd wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd aangezien deze niet is aangegaan vóór het bereiken van de deze leeftijd, maar daarna. Dat betekent dat de arbeidsovereenkomst zal moeten worden opgezegd met instemming van de werknemer dan wel met toestemming van UWV WERKbedrijf of de kantonrechter. Om die toestemming te krijgen, is een redelijke grond nodig, die niet gelegen mag zijn in de leeftijd of het pensioen. Bovendien gelden in dat geval alle opzegverboden, met dien verstande dat het opzegverbod van ziekte is beperkt tot 13 weken.

 

Kortom, wij adviseren werkgevers om géén pensioenbeding meer op te nemen in hun arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst met een werknemer kan dan namelijk ook als hij doorwerkt na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, nog eenvoudig worden beëindigd. 

Deel dit artikel