Home Actueel Geen onderdeel van een categorie De energie van Jan Koekkoek

De energie van Jan Koekkoek

Geen onderdeel van een categorie
25-10-18 Jan Koekkoek

Jan Koekkoek is benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Kennemer Energie (SKE). Jan Koekkoek, partner bij Köster, is gespecialiseerd in arbeids- en ondernemingsrecht en bekleedt diverse toezichthoudende functies bij maatschappelijk geëngageerde instellingen.

Stichting Kennemer Energie (SKE) ontwikkelt en realiseert – in samenwerking met gemeenten, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties – collectieve zonne- en windcentrales in de regio Kennemerland. SKE ondersteunt organisaties en bedrijven bij het beheer van bestaande duurzame energieproductie installaties.

De Stichting die in 2016 werd opgericht door onder meer initiatiefnemers van lokale energiecoöperaties, is ten behoeve van verdere versnelling op zoek gegaan naar een Raad van Toezicht met een sterke lokale binding en uitgebreide kennis op het gebied van duurzame energie, financiering, organisatie en juridische vraagstukken. Jan Koekkoek, Carlinde Adriaanse en Bert van der Toorn zijn de eerste leden van de Raad van Toezicht. Volgens de Stichting wordt met hun toetreding ruimschoots aan deze eisen voldaan en wordt de organisatie van SKE verder versterkt.

Voorzitter van de RvT, Jan Koekkoek: “Als Raad van Toezicht kijken we er naar uit om niet alleen onze kennis maar juist ook ons netwerk in te zetten bij een verdere verantwoorde en regionale expansie van Kennemer Energie.”

Deel dit artikel