Home Actueel Archief De do’s en don’ts bij onderhuur van bedrijfsruimte

De do’s en don’ts bij onderhuur van bedrijfsruimte

Archief
19-04-11

Door de economische omstandigheden neemt de leegstand van bedrijfsruimte toe. Veel verhuurders zullen harder hun best moeten doen om al hun objecten verhuurd te krijgen. Daarnaast kampt ook de huurder met moeilijkere tijden. Hij heeft soms minder ruimte nodig dan hij feitelijk huurt. Een vaak gebruikte oplossing is onderverhuur van een gedeelte van de gehuurde ruimte. De huurder wordt dan onderverhuurder.


 
Vaak staat in het huurcontract of onderhuur is toegestaan. Als er in het huurcontract niets geregeld is, dan is onderhuur mogelijk, tenzij de verhuurder zich op grond van goede argumenten daartegen kan verzetten. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn als activiteiten van de onderhuurder een verhoogd risico voor schade aan het gehuurde opleveren of schadelijk zijn voor de reputatie van het gehuurde.

 
Verplichtingen onderverhuurder
Bedrijfsruimtes kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: winkelruimte en overige (kantoor-)bedrijfsruimte. Voor de categorie winkelruimte gelden voor de onderverhuurder onder meer de volgende verplichtingen:  de onderhuurder moet juist worden voorgelicht over de duur van de hoofdhuurovereenkomst; de onderverhuurder moet de onderhuurder tijdig op de hoogte stellen van een opzegging van de hoofdhuurovereenkomst en de onderverhuurder moet zich als “goed huurder” jegens de hoofdhuurder gedragen. Voldoet de onderverhuurder niet aan deze verplichtingen, dan kan de onderhuurder bij beëindiging van de hoofdhuurovereenkomst schadevergoeding vorderen. Voor de categorie overige (kantoor-)bedrijfsruimte zijn de verplichtingen van de onderverhuurder niet expliciet in de wet opgenomen. Dit neemt niet weg dat de onderverhuurder, ter voorkoming van een eventuele schadeclaim van de onderhuurder, ervoor dient te zorgen dat de hoofdhuurovereenkomst niet eindigt, terwijl de onderhuurovereenkomst nog voortduurt.


 
Risico’s onderverhuurder
Een onderverhuurder kan niet meer onderverhuren dan hij zelf huurt. De onderverhuurder is immers gebonden aan de hoofdhuurovereenkomst. Men dient dan ook, om een schadeclaim van de onderhuurder te vermijden, te voorkomen dat de hoofdhuurovereenkomst eindigt, terwijl de onderhuurovereenkomst nog niet beëindigd is.
 

Deel dit artikel