Home Actueel Archief De bouwvergunning bestaat niet meer

De bouwvergunning bestaat niet meer

Archief
12-10-10

Met ingang van 1 oktober 2010 bestaat de bouwvergunning niet meer. De omgevingsvergunning is daarvoor in de plaats gekomen. Reeds bestaande bouwvergunningen blijven wel van kracht, maar het aanvragen van een nieuwe bouwvergunning is nu niet meer mogelijk. Ruim 20 bestaande vergunningen worden voortaan behandeld als één omgevingsvergunning. Meerdere activiteiten die met het bouwen te maken hebben worden voortaan in die ene omgevingsvergunning opgenomen. Voorbeelden van vergunningen die verdwijnen: de bouwvergunning, de sloopvergunning, de kapvergunning, de milieuvergunning en de reclamevergunning. Voor al deze vergunningen is dus de alles omvattende omgevingsvergunning in de plaats gekomen.

Het doel van de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het bundelen van allerlei soorten vergunningen. Dit zou een betere dienstverlening aan burgers en bedrijfsleven moeten betekenen en vergunningsaanvragen eenvoudiger maken. Maar zal dat met deze wet ook daadwerkelijk lukken? Enkele gedachten daarover.

De nieuwe wet gaat uit van de één-loket-gedachte. Boven dat loket hangt een denkbeeldig bord: wij doen ons best, maar u als aanvrager moet het goed doen. Met andere woorden, u als aanvrager zult alert moeten zijn dat u de juiste vergunningen compleet aanvraagt.

Het is mogelijk om deelvergunningen aan te vragen. Het vergt een strategische keuze om bij het ene project een alles omvattende omgevingsvergunning te vragen en in het andere project te kiezen voor het aanvragen van deelvergunningen. Het kostenaspect speelt daarbij een rol: de kosten voor het aanvragen van deelvergunningen zijn hoger.

Een bouwvergunning had directe werking. Een bezwaarschrift daartegen hield de bouw nog niet tegen. Voor de omgevingsvergunning is dat anders. In veel gevallen zal moeten worden gewacht met bouwen totdat er een beslissing op een bezwaarschrift is genomen.

Kortom, deskundig juridisch advies voorafgaande aan een vergunningaanvraag is meer dan voorheen noodzakelijk.

Deel dit artikel