Home Actueel Archief Dataopslag op een ander continent

Dataopslag op een ander continent

Archief
02-05-17

Servers van Amerikaanse bedrijven kunnen onderworpen zijn aan de Amerikaanse wet en de Amerikaanse overheid kan dan ook inzage vorderen, ook als die data staan opgeslagen op servers op een ander continent.

De Amerikaanse overheid wilde informatie hebben over verschillende Google-accounts als berichten, bijlages, metadata en locatiedata en diende in juni 2016 een gerechtelijk bevel in bij Google. Het bedrijf werkte grotendeels mee aan dit bevel, maar weigerde medewerking voor vier accounts waarvan verschillende data niet in de VS opgeslagen waren. De rechter wees het verzoek van de Amerikaanse overheid opvallend genoeg toch toe op grond van de Stored Communications Act.

Een opvallende uitspraak, omdat Microsoft een beroep van de overheid op deze wet eerder dit jaar nog won. Microsoft hoefde destijds e-mails, die waren opgeslagen bij zijn datacenters in Ierland, niet over te dragen aan de Amerikaanse rechter. In hoger beroep bepaalde het gerechtshof dat de Amerikaanse Justitie geen grond had om een Amerikaans moederbedrijf te dwingen data op te halen bij haar niet-Amerikaanse dochters.

Maar de rechter in de Google-zaak zag verschil tussen beide zaken. Hij oordeelde dat het in het geval van Google niet ging om bewust in het buitenland opgeslagen data. De data van Microsoft waren afkomstig van een buitenlandse gebruiker en daarom ook bewust opgeslagen op een buitenlandse server. De data van Google daarentegen waren als gevolg van een algoritme op een buitenlandse server terechtgekomen. Dit algoritme bepaalt uit eigen beweging, op basis van de vraag naar opslagruimte, rekenkracht en bandbreedte, waar data het best kunnen worden opgeslagen. De gebruikers zijn vermoedelijk gewoon Amerikanen. De rechter kende het verzoek van de overheid dan ook toe.

De uitspraak maakt het onduidelijk of data op servers van Amerikaanse bedrijven, die zich niet op Amerikaans grondgebied bevinden, onder de Stored Communications Act vallen. Kiest een bedrijf uitdrukkelijk voor een opslagplaats op een ander continent, zoals in de Microsoft-zaak het geval was, dan is dat waarschijnlijk niet het geval.

Meer weten over dataopslag?

 

Deel dit artikel