Home Actueel Arbeidsrecht Coronacrisis: financiële steun in 2021

Coronacrisis: financiële steun in 2021

Arbeidsrecht Corona
13-11-20 Ajay Heidsma

Het einde van het jaar nadert en de financiële gevolgen van COVID-19 blijven sterk zichtbaar. Ter ondersteuning van ondernemers en werkgevers heeft de overheid een derde steunpakket gepubliceerd. Hieronder valt onder meer de derde NOW-regeling, met een looptijd van maar liefst 9 maanden. Vanaf maandag 16 november 2020 kan een beroep worden gedaan op deze regeling ‘NOW 3.0’. In deze bijdrage licht ik deze nieuwe NOW-regeling toe.

NOW 3.0

Hoewel de strekking van NOW 3.0 dezelfde is als die van haar voorgangers, wijkt de regeling inhoudelijk op veel punten van haar voorgangers af. Het grootste verschil is dat de regeling is opgeknipt in drie tijdvakken (genoemd: tranche drie, vier en vijf), met ieder eigen regels en vergoedingen.

De subsidie wordt gedurende de periode van negen maanden steeds verder afgebouwd. Met deze versoberingen wil de overheid laten zien dat er nog steeds steun wordt geboden, maar dat ondernemingen zich ook moeten aanpassen aan de nieuwe economische realiteit.

De belangrijkste gegevens van NOW 3.0 in één overzicht, zijn:

Versobering: hogere omzetdaling nodig, lagere vergoedingspercentages

Voor NOW 3.0 gaat de minimaal vereiste omzetdaling omhoog. Onder de derde tranche moet dit nog 20% zijn (net als bij de regelingen NOW 1.0 en 2.0). Bij de vierde en vijfde tranche moet echter sprake zijn van een omzetdaling van minimaal 30%. Voor het bepalen van het omzetverlies moet een aaneengesloten periode van drie maanden worden gekozen. Deze periode moet aanvangen op de eerste dag van een maand die binnen de tranche ligt waarin de werkgever een beroep doet op NOW. De omzet van die periode wordt vervolgens afgezet tegen de omzet van 2019 gedeeld door 4.

Let op: indien een beroep is gedaan op NOW 2.0, dient voor de omzetdaling van NOW 3.0 aansluiting gezocht te worden bij de omzetdalingsperiode van NOW 2.0. Ook de periodes van de derde, vierde en vijfde tranche moeten aansluiten.

Ook wordt een lager percentage van de loonsom vergoed. Onder NOW 1.0 en 2.0 werd maximaal 90% van de loonsom vergoed. Het maximum vergoedingspercentage van de loonsom wordt onder NOW 3.0 als volgt verlaagd: van 80% onder tranche drie, naar 70% onder tranche vier en uiteindelijk 60% onder de vijfde tranche. Het maximaal te vergoeden loon per werknemer daalt eveneens: van € 9.691 bruto onder tranche drie en vier, naar € 4.845 bruto in tranche vijf.

Verval korting bedrijfseconomisch ontslag en mogelijkheid daling loonsom

Naast de versoberingen zijn er ook een paar (grote) versoepelingen. Onder NOW 1.0 en 2.0 werd nog een korting op de subsidie toegepast als een werkgever via het UWV WERKbedrijf toestemming vroeg voor bedrijfseconomisch ontslag. Die korting vervalt onder de regeling NOW 3.0

Daarnaast krijgen werkgevers onder NOW 3.0 de mogelijkheid om de loonsom tijdens de subsidieperiode te laten dalen, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de subsidie. Dit heet het vrijstellingspercentage. In de derde tranche is het vrijstellingspercentage 10%, in de vierde tranche 15% en in de vijfde tranche 20%. De vergelijking van de loonsom(daling) vindt plaats door de loonsom gedurende de tranche te vergelijken met (driemaal) de loonsom in juni 2020.

Inspanningsverplichtingen

Een andere wijziging is dat voor NOW 3.0 een nieuwe inspanningsverplichting is opgenomen voor de werkgever om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de werknemer. Concreet houdt deze nieuwe verplichting in dat de werkgever in het tijdvak waarin hij subsidie heeft aangevraagd, telefonisch contact moet opnemen met het UWV WERKbedrijf via de UWV-telefoon NOW. De verplichting geldt alleen bij werknemers waarvoor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen is ingediend bij UWV WERKbedrijf. Indien de werkgever geen telefonisch contact met UWV opneemt, wordt een korting van 5% op het subsidiebedrag toegepast.

Als werkgever en werknemer op een andere manier uit elkaar gaan – zoals met een beëindigingsovereenkomst of bij een einde van rechtswege van een contract voor bepaalde tijd – geldt voor de werkgever ook een inspanningsverplichting om de werknemer te begeleiden naar ander werk. Over de exacte inhoud van deze verplichting is overigens nog weinig bekend.

Daarnaast bestaat – nog steeds, net als onder de NOW 2.0 – een algemene inspanningsverplichting voor ontwikkeladvies en scholing voor werkgevers die gebruik maken van NOW. Hiervoor heeft de overheid het pakket ‘NL Leert Door’ geïntroduceerd. Dit pakket valt uiteen in twee delen: online scholing en ontwikkeladvies. Momenteel is ‘NL Leert Door’ gesloten, maar naar verwachting kan er vanaf december 2020 een beroep worden gedaan op dit pakket.

Mocht u vragen hebben over de NOW 3.0 regeling, neem dan gerust contact met mij op!

Deel dit artikel