Home Actueel Corona Corona Update en Intellectuele Eigendom

Corona Update en Intellectuele Eigendom

Corona Intellectueel Eigendomsrecht
19-03-20

Het Coronavirus heeft grote gevolgen voor de maatschappij. In deze bijdrage worden de belangrijkste punten ten aanzien van het Intellectuele Eigendomsrecht uiteengezet in de vorm van een Q&A.

Kan ik een i-Depot indienen en/of een merk en/of model (laten) inschrijven?

Ja. De online dienstverlening van het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE) en van het Bureau van de Europese Unie voor Intellectuele Eigendom (EUIPO) blijven operationeel.

Kan ik het woord ‘Corona’ registeren als merk?

Nee, waarschijnlijk niet. Het Coronavirus is wereldwijd bekend. Vanwege deze bekendheid mist het woord onderscheidend vermogen en is niet geschikt als merk. Daarnaast bestaat de kans dat de aanvraag wordt geweigerd omdat deze in strijd is met de zeden en goede orde.

Ik en/of mijn bedrijf zijn betrokken in een procedure. Gaat deze nog wel door?

Civiele procedures bij de rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad

Hiervoor verwezen wij u naar de website van rechtspraak.nl.

Administratieve procedures bij BBIE en het EUIPO

Het Coronavirus heeft invloed op de termijnen van de administratieve procedures.

Het BBIE handhaaft de geldende termijnen niet zolang in de Benelux landen maatschappelijke beperkingen zijn opgelegd. Na die periode geldt dat alle termijnen die zijn verstreken of die op dat moment minder dan een maand bedragen, een extra termijn van een maand worden gegeven.

Het EUIPO heeft alle termijnen die tussen 9 maart en 20 april 2020 verstrijken, verlengd tot 1 mei 2020. Omdat 1 mei 2020 een feestdag is, loopt de termijn tot 4 mei 2020.

Ik zie dat een derde inbreuk maakt op mijn intellectuele eigendomsrechten. Wat moet ik doen?

Het Coronavirus heeft weinig invloed op deze situatie. Wij kunnen nog steeds brieven sturen aan inbreukmakers waarin wij sommeren tot het staken en gestaakt houden van de inbreuk. Het is belangrijk dat u het bewijs van de inbreuk documenteert en met ons deelt. Op dit moment is het voeren van een kort geding vanwege een inbreuk niet of beperkt mogelijk. Op een later moment kan dat wel. U raakt uw spoedeisend belang niet kwijt.

Voor vragen die niet worden beantwoord in deze Q&A kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor via het telefoonnummer 023-5125 025.

Deel dit artikel