Home Actueel Archief Concurrentiebeding; bepaalde naar onbepaalde tijd

Concurrentiebeding; bepaalde naar onbepaalde tijd

Archief
03-10-11

In de wet is geregeld dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst schriftelijk overeengekomen dient te worden. Kort gezegd komt dit erop neer dat een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst moet staan en dat onder die overeenkomst een handtekening gezet moet worden. Deze eis werd door rechters altijd zeer strikt aangehouden.

 

De laatste tijd is echter een versoepeling te merken in de beoordeling van rechters op dit punt. Enige tijd geleden is al geoordeeld dat een concurrentiebeding niet meer per definitie in de arbeidsovereenkomst hoeft te staan. Het mag ook zijn opgenomen in een arbeidsvoorwaardenreglement zolang er naar dat reglement wordt verwezen in een ondertekende arbeidsovereenkomst en het reglement bovendien voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst aan de werknemer is overhandigd.

 

In de afgelopen maanden is de zogenoemde schriftelijkheidseis van het concurrentiebeding door enige gerechtshoven in ons land verder verduidelijkt. Het betreft de situatie dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Tot heden waren sommige rechters van mening dat in dat geval een nieuwe schriftelijke overeenkomst gesloten moest worden waarin opnieuw een concurrentiebeding moest zijn opgenomen. Gebeurde dat niet, dan verloor het concurrentiebeding uit de overeenkomst voor bepaalde tijd zijn werking.

 

Inmiddels zijn er drie gerechtshoven die in deze situatie een duidelijke lijn hebben getrokken. Wanneer er aan de inhoud van de arbeidsovereenkomst, dus de functie en voorwaarden, niets verandert en een overeenkomst voor bepaalde tijd door een eenvoudige mondelingeof schriftelijke bevestiging wordt omgezet in onbepaalde tijd, blijft het concurrentiebeding van kracht. Het hoeft dus niet opnieuw overeengekomen te worden.

Deel dit artikel