Home Actueel Archief Commissarissen aansprakelijk voor gebrekkige administratie

Commissarissen aansprakelijk voor gebrekkige administratie

Archief
23-01-14

De raad van commissarissen ("rvc") van een bedrijf heeft als taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen dat bedrijf.  De rvc heeft een toezichthoudende functie en is minder snel aansprakelijk voor zijn handelen dan het bestuur.

 

Indien blijkt dat de rvc zijn toezichthoudende taak onbehoorlijk heeft vervuld, kan deze door de curator van een failliet bedrijf worden aangesproken. Het lijkt erop dat commissarissen in dat kader steeds vaker worden aangesproken. Dit was ook het geval in een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. Zowel de bestuurders als de commissarissen werden  hoofdelijk veroordeeld tot betaling van het tekort in de boedel van het failliete bedrijf Betelgeuze. Wat was er aan de hand?

 

De procedure werd gevoerd door de curator van Betelgeuze tegen de directeuren en de commissarissen van dit bedrijf. De administratie van Betelegeuze was een chaos en bood geen redelijk inzicht in de vermogenspositie. Zo werden er niet stelselmatig kwartaalrapportages voor de rvc opgemaakt. Voor zover al kwartaalrapportages werden gemaakt, gaven deze geen inzicht in de dalende liquiditeit, de afnemende debiteurenstand en het afnemende onderhanden werk van het bedrijf. Er waren ook geen deugdelijke liquiditeitsprognoses en begrotingen en het onderhanden werk werd niet goed bijgehouden.

 

De rechtbank oordeelde dat het structureel ontbreken van voor Betelgeuze doorslaggevende informatie ook de rvc was aan te rekenen. Weliswaar was de rvc niet zelf verantwoordelijk voor het samenstellen en voeren van een deugdelijke administratie, maar het houden van toezicht was zonder deze doorslaggevende informatie niet mogelijk.

 

In beginsel mag een rvc afgaan op de juistheid van de informatie, zoals deze door het bestuur wordt verstrekt. Dat is anders als er aanwijzingen zijn dat deze informatie niet juist of onvolledig is. In dat geval moet de rvc zich zelfstandig nader laten informeren. De rvc van Betelgeuze had dat niet gedaan. De rechtbank oordeelde dan ook dat er sprake was onbehoorlijke taakvervulling door de rvc.

 

Aan het toezicht van de rvc worden steeds strengere eisen gesteld. Commissarissen moeten nagaan of de administratie van een bedrijf goed is ingericht en of ze voldoende worden ingelicht over financiële onderwerpen. Dat betekent dat er in de rvc voldoende  financiële expertise aanwezig dient te zijn.

 

Niet alleen aan commissarissen worden steeds meer eisen gesteld. Ook de aansprakelijkheid van bestuurders lijkt door recente wetswijzigingen verzwaard.

Deel dit artikel