Home Actueel Archief Chemieconcern verliest: gemeente mag woningen bouwen

Chemieconcern verliest: gemeente mag woningen bouwen

Archief
24-03-17

Chemieconcern DSM heeft met een bestuursrechtelijke procedure geprobeerd om te voorkomen dat de Gemeente Rijswijk vlakbij het bedrijf over zou gaan tot de bouw van woningen. Die poging is niet geslaagd.

 

DSM zag het waarschijnlijk al helemaal misgaan toen bekend werd gemaakt dat de Gemeente Rijswijk van plan was woningen in de buurt van het chemieconcern te gaan bouwen. Er zouden 300 woningen moeten komen. Weg waren de mogelijkheden van DSM om op termijn de bedrijfsactiviteiten verder uit te breiden op die locatie. DSM heeft de bouw van de woningen dan ook geprobeerd te voorkomen en is daar uiteindelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State mee terecht gekomen. De Afdeling heeft het beroep van DSM echter ongegrond verklaard en de woningen mogen dus worden gebouwd.

 

Stel dat u net als DSM wordt geconfronteerd met bouwplannen van de gemeente en u bent het er om welke reden dan ook niet mee eens, dan beschikt u over een paar mogelijkheden om te proberen de realisatie van die plannen te voorkomen. Hoe werkt dat nu precies? In de meeste gevallen kan er bezwaar worden ingesteld tegen de beslissing van een bestuursorgaan. Dat gebeurt bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Heeft de gemeente dus een besluit genomen, dan moet er bij de gemeente bezwaar tegen dat besluit worden ingesteld.

 

Als er een beslissing op dat bezwaar is genomen en u bent het daar niet mee eens, kunt u pas beroep instellen bij de bestuursrechter. Het beroep wordt ingesteld met behulp van een beroepschrift. In dat beroepschrift moeten onder meer de gronden van het beroep worden omschreven. Dat zijn dus de redenen die aan het beroep ten grondslag liggen. De bestuursrechter zal dan over het beroep oordelen. Dat gebeurt in veel gevallen bij de hiervoor genoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Voor zowel bezwaar als beroep geldt dat deze middelen tijdig moeten zijn ingediend. Er gelden strikte termijnen. Verloopt een termijn en is het bezwaar of beroep niet binnen die termijn ingediend, dan bent u in veel gevallen te laat en heeft u het recht om bezwaar of beroep in te stellen, verspeeld. Verder gelden er soms afwijkende procedures in het bestuursrecht, zo kan in sommige gevallen rechtstreeks beroep worden ingesteld zonder dat eerst bezwaar moet worden ingediend.

 

Omdat de mogelijkheden van bezwaar en beroep aan strikte termijnen en andere regels gebonden zijn, kan het prettig zijn om u te laten bijstaan door een advocaat bestuursrecht.

 

Meer weten? Neem dan contact op met advocaat Claudia Janssens

Deel dit artikel