Categorie: Cassatie

11-01-2021
Johan den Hoed

Aansprakelijkheid voor vergeefs faillissementsverzoek?

Leidt een vernietiging van een faillissementsvonnis op een daartegen aangewend rechtsmiddel tot aansprakelijkheid... Lees meer

10-11-2020
Johan den Hoed

Kennis bestuurder niet altijd toerekenbaar aan rechtspersoon

In een recent arrest zag de Hoge Raad zich gesteld voor de vraag... Lees meer

28-07-2020
Johan den Hoed

Arts (risico)aansprakelijk voor ingebracht ondeugdelijk PIP-implantaat?

Recentelijk lag in een prejudiciële procedure bij de Hoge Raad de belangwekkende vraag... Lees meer

28-07-2020
Johan den Hoed

Advocaat wél, Stichting Derdengelden niet aansprakelijk voor omleiden geld

Door de bank was onder een ‘facilities agreement’ een lening verstrekt aan een... Lees meer

1 2