Home Actueel Archief Buitengerechtelijke kosten zijn na de veertiendagenbrief voor de consument direct verschuldigd

Buitengerechtelijke kosten zijn na de veertiendagenbrief voor de consument direct verschuldigd

Archief
03-07-14

Vraag: is het enkel versturen van een incassobriefje genoeg om na 14 dagen kosten in rekening te kunnen brengen?

 

Per 1 juli 2012 is de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) in werking getreden. Over de invoering van deze wet en de gevolgen daarvan berichtten wij u eerder op deze plek. Aangenomen werd dat vanaf dat moment na het verstrijken van de termijn van veertien dagen de consument direct het genormeerde tarief voor de buitengerechtelijke werkzaamheden verschuldigd was. In lid 6 van artikel 6:96 BW is namelijk bepaald dat buitengerechtelijke incassokosten pas door de consument verschuldigd zijn na de brief waarbij de schuldenaar na het intreden van het verzuim wordt aangemaand om binnen een termijn van veertien dagen tot betaling over te gaan. In de praktijk wordt deze brief ook wel de ‘veertiendagenbrief’ genoemd.

 

In een recente kwestie die speelde voor de rechtbank Gelderland, sector kanton, werd in een zo gehete pre-judiciele vraag aan de Hoge raad voorgelegd of al direct na het verstrijken van de 14 dagentermijn na de sommatiebrief de genormeerde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd waren of dat er wellicht nog nadere incassohandelingen moesten worden verricht. Het komt wat makkelijk over om na het versturen van een enkel briefje en 14 dagen geduld direct een bedrag (van minimaal € 40,-) in rekening te kunnen brengen.

 

Antwoord: Ja

 

Kort gezegd oordeelde de Hoge Raad dat dit toch het geval is. Na het versturen van de veertiendagenbrief en wanneer betaling binnen de termijn van 14 dagen uitblijft, wordt de genormeerde vergoeding voor buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Nadere incassohandelingen zijn daarvoor dus niet nodig.

 

Maar let op, betaal niet te snel.

 

Als gevolg van de invoering van de nieuwe wet zijn er steeds meer incassobedrijven opgericht die als business model hebben het in rekening brengen van deze incassokosten. Soms zelfs zonder dat zij de 14 dagenbrief daadwerkelijk hebben verzonden (of die verzending niet kunnen onderbouwen). Betaling van buitengerechtelijke incassokosten is dan uiteraard niet nodig.

 

Worden aan u ten onrechte buitengerechtelijk kosten in rekening gebracht, belt u dan gerust even met een van onze advocaten van de sectie procesrecht. 

Deel dit artikel