Home Actueel Archief Bezint eer ge begint

Bezint eer ge begint

Archief
17-02-17

De Asscher-escape moet niet te lichtvaardig gebruikt worden.

De Asscher-escape is de route die inmiddels al meer dan eens is gevolgd en die inhoudt dat een werkgever een ontbindingsverzoek indient primair gestoeld op het disfunctioneren van de werknemer en subsidiair op een verstoorde arbeidsrelatie. De Asscher-escape dient er dan toe te leiden dat op het moment dat de kantonrechter van mening is dat van disfunctioneren onvoldoende is gebleken – 79% van de ontbindingsverzoeken op die grond worden afgewezen – dat de kantonrechter dan alsnog de arbeidsovereenkomst ontbindt op grond van een verstoorde arbeidsrelatie.

 

Inmiddels zijn er al meerdere uitspraken geweest waarbij de kantonrechter langs deze route de arbeidsovereenkomst (alsnog) heeft ontbonden. Feitelijk komt dit erop neer dat een niet voldragen ontslaggrond wordt afgekocht tegen een hogere vergoeding. Een werkwijze die wij kennen uit het pré WWZ-tijdperk waarin het heel gebruikelijk was dat bij een onvoldoende disfunctioneringsdossier de kantonrechter de C-factor van de kantonrechtersformule verhoogde en op die manier de werkgever ‘‘strafte’’ voor een te beperkt dossier maar wél overging tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

 

Alhoewel deze escape vermoedelijk niet de bedoeling is geweest van de minister wordt deze, zo blijkt uit jurisprudentie, wel op die manier gebruikt en dikwijls ook gehonoreerd door de kantonrechter.

 

Dat hier echter niet al te lichtvaardig mee omgegaan moet worden blijkt uit een recente uitspraak van de kantonrechter Utrecht van 18 januari jl. (ECLI:NL:RBMNE:2017:600). In deze kwestie ging het om een Sector Director Consumer Industries die in dienst was van SAP Nederland. SAP was van mening, kort gezegd, dat vanwege het feit dat de werknemer in kwestie (i) de omzettargets niet had behaald, (ii) er sprake zou zijn van een gebrekkige zelfreflectie bij de werknemer en (iii) de werknemer evenmin goed kon samenwerken met zijn teamleden. Dit was voor SAP aanleiding om de kantonrechter te verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst over te gaan. Primair vanwege disfunctioneren en subsidiair vanwege een verstoorde arbeidsrelatie. De kantonrechter ging hier echter niet in mee. Het disfunctioneren, bestaande uit het niet behalen van de omzettargets, was naar eigen zeggen van SAP, niet de hoofdreden voor het verzoek tot ontbinding. De twee andere redenen waren door SAP onvoldoende onderbouwd waarbij de kantonrechter overwoog dat een werknemer in dergelijke functies van mening kan verschillen met zijn werkgever over de manier waarop een bepaald doel bereikt moet worden. Van een disfunctioneren bleek derhalve onvoldoende volgens de kantonrechter.

 

Resteerde de vraag of er inmiddels sprake was van een verstoorde arbeidsrelatie die dusdanig is dat dat zou moeten leiden tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter was echter van mening dat ook hier geen sprake van was aangezien van een verstoorde arbeidsrelatie vóór de indiening van het verzoekschrift geen sprake was doch de relatie op scherp werd gesteld door het indienen van het verzoek tot ontbinding. Dit was, aldus de kantonrechter, onvoldoende om te stellen dat er sprake was van een verstoorde arbeidsrelatie.

 

Alhoewel er inmiddels diverse uitspraken zijn waar de Asscher-escape wel werd gehonoreerd door de kantonrechter, leert deze uitspraak ons dat hier niet te lichtvaardig mee om moet worden gegaan. Er moet, anders gesteld, sprake zijn van een daadwerkelijke verstoorde arbeidsrelatie en er mag geen sprake zijn van een gefingeerde verstoorde arbeidsrelatie. Het stellen dat de arbeidsrelatie is verstoord vanwege het indienen van het verzoek tot ontbinding is dan ook volstrekt onvoldoende om langs deze weg de arbeidsovereenkomst ontbonden te krijgen.

 

Mocht u naar aanleiding van dit artikel geheel vrijblijvend ruggespraak willen houden over dit onderwerp dan wel over enig ander arbeidsrechtelijk onderwerp, neemt u dan gerust contact met mij of een van mijn kantoorgenoten van de Praktijkgroep Arbeidsrecht op.

 

 

 

Deel dit artikel