Home Actueel Archief Bewijsbeslag in niet IE-zaken: een verbetering van uw bewijspositie

Bewijsbeslag in niet IE-zaken: een verbetering van uw bewijspositie

Archief
14-10-13

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 13 september 2013 besloten dat een conservatoir bewijsbeslag op bescheiden, digitale bestanden en ander materiaal ook in niet IE-zaken mogelijk is. Voor IE-zaken was dit al mogelijk op grond van artikel 1019b lid 1 Rv juncto artikel 1019c lid 1 Rv. Ook in niet IE-zaken bestaat al lange tijd een behoefte aan een bewijsbeslag en de Hoge Raad heeft nu de vraag over de toelaatbaarheid van bewijsbeslag in niet IE-zaken bevestigend beantwoord.


Hoewel de wet geen uitdrukkelijke grondslag biedt voor een dergelijke beslaglegging, ziet de Hoge Raad wel voldoende grondslag in artikel 730 Rv in verbinding met artikel 843a Rv. De beslaglegging op bewijs kan slechts plaatsvinden als aan de vereisten van artikel 843a Rv is voldaan. De verzoeker moet gegronde vrees voor verduistering stellen. De Hoge Raad geeft verder richtlijnen voor de praktische uitvoering van een conservatoir bewijsbeslag. Zo mag een bewijsbeslag niet ontaarden in een fishing expedition. De verzoeker moet voldoende belang hebben bij een conservatoir beslag, de bescheiden moeten verband houden met de rechtsbetrekking in geschil en in het beslagrekest moeten de in beslag te nemen bescheiden zo precies mogelijk omschrijven. Het beslag mag ook slechts op die specifieke bescheiden worden gelegd.


De Hoge Raad benadrukt dat het rechterlijke verlof om het bewijsbeslag te leggen geen verdergaande aanspraken geeft dan de bewaring van de in beslag genomen bescheiden. De beslaglegger heeft dus geen recht op afgifte, inzage of afschrift van de in beslag genomen bescheiden. Ook dienen er voldoende waarborgen te zijn voor de bescherming van vertrouwelijkheid van bepaalde gegevens.


Wilt u weten of een bewijsbeslag voor uw zaak het verschil kan maken en uw bewijspositie kan verbeteren neem dan contact op met Matthijs Ariëns: ariens@kadv.nl of Suzan Houben: houben@kadv.nl

Deel dit artikel