Home Actueel Archief Bevoegde of onbevoegde onderverhuur van bedrijfsruimte

Bevoegde of onbevoegde onderverhuur van bedrijfsruimte

Archief
28-06-11

Op grond van de wet is de hoofdhuurder gerechtigd om het gehuurde onder te verhuren, echter, omdat deze bepaling van regelend recht is, wijken de meeste partijen contractueel van deze wettelijke regel af. Zoals in de standaard huurovereenkomsten opgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

 

Voor de geldigheid van de onderhuurovereenkomst is het onderscheid tussen bevoegde en onbevoegde onderverhuur niet van belang, echter, voor de bescherming van de onderhuurder wel. Wanneer hoofdhuurder op grond van de huurovereenkomst of de wet gerechtigd is tot onderverhuur, dan kunnen de belangen van onderhuurder in het kader van een beëindigingsvordering of van een beroep op ontruimingsbescherming op grond van de wet in bepaalde gevallen worden meegewogen.

 

Een ander onderscheid tussen bevoegde en onbevoegde onderverhuur is van financiële aard. De rechter kan in zijn beslissing tot toewijzing van de beëindigingvordering een bedrag vaststellen, dat de verhuurder aan de huurder of aan degene aan wie bevoegdelijk is onderverhuurd, moet betalen ter tegemoetkoming in diens verhuis- en inrichtingskosten.

 

Gelet op het voorgaande moge duidelijk zijn dat bevoegde onderverhuur de voorkeur verdient. Temeer omdat de hoofdhuurder door onbevoegd onder te verhuren een aanzienlijk risico neemt, omdat hij wanprestatie jegens de hoofdverhuurder pleegt danwel zich niet als goed huurder gedraagt. Afhankelijk van de omstandigheden kan dit leiden tot ontbinding of opzegging van de huurovereenkomst, met alle gevolgen van dien. Zo kan de onderhuurder de hoofdhuurder aanspreken tot schadevergoeding wegens het vervroegd eindigen van de onderhuurovereenkomst.

Deel dit artikel