Home Actueel Archief Bescherm uw intellectuele eigendom

Bescherm uw intellectuele eigendom

Archief
21-01-11

Voor ondernemers speelt het intellectuele eigendomsrecht (IE) een steeds grotere rol. We leven in een kenniseconomie en IE-rechten bepalen vaak in belangrijke mate de waarde van een onderneming. Ondernemers onderschatten nog vaak de waarde van deze rechten. Wat wordt nu onder IE-rechten verstaan?

 

Het IE-recht is een verzamelbegrip voor het octrooirecht, merkenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht, de domeinnaam, databanken en het modelrecht. Het beschermen van een merk, domeinnaam, handelsnaam, ontwerp of model is van essentieel belang voor een onderneming. Registratie biedt bescherming tegen inbreuk door derden en het geeft ook exploitatiemogelijkheden, zoals de verkoop van IE-rechten of het licentiëren van IE-rechten. Op welke wijze kun je IE beschermen?

 

Merk
Een merk staat symbool voor de identiteit en voor de kernwaarde van het product of de dienst die door de onderneming wordt aangeboden. Het is als het ware het visitekaartje van een bedrijf. Een merk is dan ook een belangrijke ‘asset’ van een onderneming. Een goede bescherming van een merk hoort daarbij. Zonder registratie is een merk niet goed beschermd tegen inbreuk of misbruik door anderen.

 

Een onderneming die met een merk de markt op wil gaan, doet er verstandig aan om dit merk te laten registeren in de landen waar zij actief is of zal worden. Een merk ontwikkelen kost geld. Vaak zijn hele teams bezig met het bedenken en bijschaven van een logo, merknaam en marketingstrategie. Het loont daarom de tijd en moeite om vóór het merkdepot eerst te laten onderzoeken of het (potentiële) merk wel beschikbaar is om zo te voorkomen dat al deze investeringen voor niets zijn geweest.

 

Domeinnaam
Een domeinnaam is minstens zo belangrijk als een merk. Er is een groot verschil tussen een domeinnaam- en merkregistratie. Een merkregistratie geeft voor een of meer landen een uitsluitend recht op gebruik van de naam voor een bepaalde dienst of product. Een domeinnaam registratie geeft alleen de mogelijkheid om een naam als uniek adres op internet te gebruiken. Een domeinnaam is het beste te vergelijken met een telefoonnummer. Bij de domeinnaam registratie geldt het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Dit principe gaat niet op als een derde een ouder en dus sterker merkrecht heeft.

 

Handelsnaam
Een handelsnaam wordt meestal gebruikt om de eigen onderneming van andere ondernemingen te onderscheiden. In dat geval is het verstandig om de handelsnaam ook als merk te laten registreren. Een handelsnaam ontstaat niet door registratie van de handelsnaam in het Handelsregister maar door het gebruik van de handelsnaam in het handelsverkeer.

 

Waar ‘zitten’ de intellectuele eigendomsrechten?
Uit juridisch en fiscaal oogpunt is het van belang om goed stil te staan bij de vraag in welke vennootschap de IE-rechten worden ondergebracht. Het is verstandig om IE-rechten onder te brengen in een vennootschap, bijvoorbeeld in een aparte holding of aparte vennootschap, die is afgescheiden van de risicodragende werkmaatschappij. Als de werkmaatschappij dan failliet gaat zijn de IE-rechten veilig gesteld en kan worden voorkomen dat de IE-rechten in handen van de curator vallen.
 

Deel dit artikel