Home Actueel Archief Bent u klaar voor 2015?

Bent u klaar voor 2015?

Archief
04-02-15

Hoe blijft u op de hoogte van nieuwe regelgeving en de impact daarvan op uw onderneming? En hoe past u uw organisatie daarop aan? Köster Advocaten zet hieronder een aantal belangrijke (mogelijke) juridische ontwikkelingen op een rij waar u in 2015 mee te maken kunt krijgen.

Nieuwe consumentenwetgeving voor internetwinkel

Per 13 juni 2014 gelden er gewijzigde regels voor internetwinkels:

Wet Werk & Zekerheid

De Wet Werk & Zekerheid is inmiddels – gedeeltelijk – per 1 januari 2015 in werking getreden. Het andere deel zal met ingang van 1 juli 2015 in werking treden. Dit leidt tot de meest ingrijpende wijziging in het arbeidsrecht sinds 20 jaar en noopt onder andere tot wijzigingen van uw arbeidscontracten. Kort samengevat betreft het de volgende wijzigingen:

Mogelijke ontwikkelingen in 2015

Privacy: in 2014 heeft het Europees Parlement het voorstel voor een nieuwe Privacy verordening aangenomen. Wanneer ook de Raad van de Europese Unie de tekst goedkeurt, zullen de nieuwe Europese regels rechtstreeks van kracht zijn in alle Europese lidstaten. Belangrijke voorgestelde wijzigingen zijn:

Gedragscode Franchise: Minister President Rutte heeft in 2014 aan de Tweede Kamer te kennen gegeven dat er een Nederlandse Gedragscode Franchise en een bijbehorende geschillencommissie tot stand zal worden gebracht. De voorbereidingen daartoe zijn in volle gang. Er zijn inmiddels diverse bij franchise betrokken stakeholders samen met het ministerie van Economische Zaken in gesprek om te komen tot een Gedragscode welke door alle partijen wordt gedragen. Een ontwikkeling om in de gaten te houden.

Faillissement: er worden de komende tijd een aantal belangrijke stappen gezet in een wetgevingsprogramma voor een diverse aanpassingen in het faillissementsrecht. Twee belangrijke aandachtspunten: (i) fraudebestrijding en (ii) de continuïteit van ondernemingen door het invoeren van regelingen die het nemen van maatregelen om faillissement te voorkomen of een doorstart te realiseren makkelijker maken.

Mocht u nadere informatie of advies wensen, neem dan contact op.

 

 

Deel dit artikel