Home Actueel Archief Bent u al Wet DBA-proof?

Bent u al Wet DBA-proof?

Archief
21-06-16

We kunnen er niet meer omheen: per 1 mei jl. is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. Maar bent u eigenlijk wel op de hoogte van de gevolgen voor de praktijk?

Hoe zat het ook alweer?

De VAR was een document van de Belastingdienst die duidelijkheid verschafte over de werkrelatie tussen opdrachtgevers en zzp’ers. De opdrachtgever wist met een VAR vooraf of hij wel of geen loonheffingen moet inhouden op de vergoeding die hij aan de zzp’er voldeed. De opdrachtgever liep geen risico om deze alsnog te moeten afdragen, als achteraf bleek dat de zzp’er niet echt een zelfstandig ondernemer was.

Hoe zit het nu?

Onder het regime van de Wet DBA heeft de opdrachtgever die zekerheid niet meer. Partijen kunnen een modelovereenkomst met elkaar sluiten, die is goedgekeurd door de Belastingdienst. Als opdrachtgever en zzp’er krachtens die modelovereenkomst werken, hebben zij de garantie dat er geen loonbelasting en sociale premies hoeven te worden voldaan. Maar let wel: als de uitvoering van de modelovereenkomst in werkelijkheid anders is, dan in de modelovereenkomst is bepaald, dan wordt de opdrachtgever – en dus niet de zzp’er –  alsnog met naheffingen geconfronteerd. Dit risico kan oplopen tot tienduizenden euro’s.

Wanneer?

Opdrachtgevers en zzp’ers hebben tot 1 mei 2017 om “te wennen” aan de nieuwe regelgeving. De Belastingdienst houdt in deze periode toezicht, maar zal niet handhaven. Vanaf 1 mei 2017 gaat zij dit wel doen. Hierbij kijkt de Belastingdienst met terugwerkende kracht naar wat partijen tijdens de wenperiode hebben gedaan. Er moet kunnen worden aangetoond dat men in ieder geval al actief bezig was om te gaan werken met een modelovereenkomst.

Dus wat nu?

Om aan de inspanningsverplichting te voldoen die geldt tot 1 mei 2017, is het essentieel om nu actie te ondernemen om uw praktijk Wet DBA-proof te maken:

Voor meer informatie of concreet advies kunt u contact opnemen met onze praktijkgroep Flexibele Arbeidsrelaties.

Deel dit artikel