Home Actueel Archief Benadelingshandeling bij Eigenrisicodrager? Ja, dat kan!

Benadelingshandeling bij Eigenrisicodrager? Ja, dat kan!

Archief
25-08-16

Als een werknemer na het einde van zijn dienstverband aanspraak maakt op een Ziektewet-uitkering, kan deze geweigerd worden omdat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan een benadelingshandeling.

Kan een eigenrisicodrager voor de Ziektewet zich ook op een benadelingshandeling beroepen? De rechtbanken in Oost-Brabant en Amsterdam vinden van wel.

Werkgevers kiezen er in toenemende mate voor om eigenrisicodrager (ERD) voor de Ziektewet te zijn. Dit betekent dat de Ziektewet-uitkering waarop een ex-werknemer aanspraak kan maken, voor rekening van die ex-werkgever komt. Omdat de ex-werkgever de uitkering betaalt, heeft hij er dus ook belang bij invloed te hebben op het al dan niet toekennen van de uitkering en op de hoogte daarvan.

Als een werknemer zich schuldig maakt aan een benadelingshandeling, kan UWV als reguliere uitkerende instantie, de uitkering weigeren. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer een werknemer akkoord gaat met zijn ontslag terwijl hij ziek is en die ziekte na einde dienstverband voortduurt. De betreffende werknemer heeft dan dus geen recht op een uitkering, zodat de ex-werkgever als ERD geen kosten hieraan heeft.

De rechtbank Oost-Brabant en de rechtbank Amsterdam moesten zich in de afgelopen maanden buigen over de vraag of een ERD ook een beroep kan doen op een benadelingshandeling en op die manier kan bewerkstelligen dat een gewezen werknemer geen uitkering krijgt.

UWV was van oordeel dat een dergelijk beroep de ERD niet toekomt. UWV stelde daarbij dat sprake is van een benadelingshandeling als de fondsen van UWV worden benadeeld. Nu de ex-werkgever de uitkering betaalt in geval hij eigenrisicodrager is, worden die fondsen niet benadeeld. Uit de fondsen wordt immers niets betaald.

De rechtbanken deelden de mening van UWV niet. Zij stelden vast dat de fondsen alsnog voor de betaling van de uitkering kunnen opdraaien wanneer een ERD niet aan zijn betalingsverplichting voldoet. Aldus kunnen de fondsen van UWV alsnog benadeeld worden.

De ex-werkgever die eigenrisicodrager is, kan daarom aan UWV vragen een Ziektewet-uitkering van een gewezen werknemer te weigeren wanneer die werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan een benadelingshandeling. Dit kan de ERD veel geld besparen.

Heeft u meer vragen over eigenrisicodragerschap en arbeidsongeschikte werknemers, dan kunt u terecht bij onze Praktijkgroep Arbeidsrecht.

 

Deel dit artikel