Home Actueel Archief Belofte maakt schuld, ook als je een gemeente bent

Belofte maakt schuld, ook als je een gemeente bent

Archief
20-06-17

Ondanks een toezegging door de gemeente, krijgt een oud gemaal met dienstwoning geen woonbestemming in een ontwerpbestemmingsplan.

Een architect heeft van een waterschap een aantal percelen grond gekocht. Op die grond stond onder meer een oud gemaal met een dienstwoning. De architect wilde dat gemaal en de bijbehorende dienstwoning restaureren en weer in gebruik nemen als woning. Die bestemming had de dienstwoning nu echter niet meer in het bestemmingsplan. De architect heeft de gemeente benaderd, die vervolgens heeft toegezegd dat de voormalige dienstwoning in het ontwerpbestemmingsplan weer de bestemming ‘woondoeleinden’ zou krijgen. De gemeente kwam deze belofte echter niet na. Om dit te repareren, begon de Gemeente een vrijstellingsprocedure om het gebruik als woning alsnog mogelijk te maken.  Gedeputeerde Staten heeft daar echter een stokje voor gestoken door te weigeren een vereiste ‘Verklaring van geen bezwaar’ af te geven. Hoewel zowel de gemeente als de architect vervolgens in bezwaar zijn gegaan tegen die weigering, zijn de bezwaren ongegrond verklaard. Het door de architect ingestelde beroep wachtte hetzelfde lot.

 

Schade architect door ontbreken woonbestemming

De architect heeft heeft de gemeente aansprakelijk gesteld voor de gelden schade De zaak is tot en met de Hoge Raad gegaan en is  uiteindelijk door de Hoge Raad weer terugverwezen naar het Gerechtshof Amsterdam. Het hof diende te beoordelen of de gemeente, door de toezegging dat er een woonbestemming aan de oude dienstwoning zou worden gegeven niet na te komen, aansprakelijk was voor de door de architect geleden schade. Het was dus niet de vraag of het bestemmingsplan zelf inhoudelijk onrechtmatig was, maar puur of er onrechtmatig was gehandeld doordat een toezegging niet was nagekomen. Het hof vond dat dat de gemeente inderdaad onrechtmatig had gehandeld.

 

Schade en schadestaatprocedure

Het hof diende verder de vraag te beantwoorden of door het niet nakomen van de toezegging door de gemeente een kans op verwezenlijking van de woonbestemming was ontnomen, die groter was dan nihil dan wel zeer klein. Doordat de woning namelijk niet in het ontwerpbestemmingsplan was opgenomen, kon de woonbestemming überhaupt niet meer worden gekregen. Hoewel de architect met de opname in het ontwerpbestemmingsplan nog niet klaar was geweest, was de kans op verwezenlijking van die bestemming hem volgens hemzelf ontnomen. Het hof was het daarmee eens. Het hof heeft dan ook voor recht verklaard dat de gemeente aansprakelijk was voor de door de architect geleden schade, nader op te maken bij staat. Het nader op te maken bij staat houdt in dat nu alleen de aansprakelijkheid zelf is vastgesteld en dat er een aparte procedure zal volgen over de exacte omvang van die schade. 

 

Toezeggingen van gemeente

Ook gemeenten moeten hun toezeggingen dus nakomen. Anders kan het zomaar zijn dat zij aansprakelijk zijn voor de schade die het gevolg is van het niet nakomen van die toezeggingen. Het hangt er dan onder meer nog wel vanaf door wie de toezegging is gedaan en op welke wijze dat is gedaan. Als een receptionist aan de balie zegt ‘dat iets vast wel goed komt’, is dat een andere situatie dan wanneer een wethouder een burger per brief informeert dat een bepaald besluit zal worden genomen.

 

Advies?

Wilt u meer weten? Neem contact op met advocaat Vastgoedrecht Claudia Janssens van de Praktijkgroep Vastgoed- en bestuursrecht

Deel dit artikel