Home Actueel Archief Behoorlijk toezicht in de zorg

Behoorlijk toezicht in de zorg

Archief
12-09-17

Volgens het Financieele Dagblad van 11 september is de zorgsector een walhalla voor fraudeurs, onder meer omdat er geen wettelijke eisen worden gesteld aan bestuurders en het toezicht onvoldoende is.

Hoe kun je dat toezicht wél serieus inrichten?

Elke zorgaanbieder is wettelijk verplicht een toezichthoudend orgaan te hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een raad van toezicht (rvt). De leden van die raad moeten deskundig en onafhankelijk zijn. Een zorginstelling die zichzelf serieus neemt, doet er dus bijvoorbeeld goed aan geen familieleden of kennissen te benoemen. Ook leden die in een andere hoedanigheid betrokken zijn bij de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld als leverancier of adviseur, horen niet in de rvt thuis.

Het interne toezichthoudende orgaan moet het beleid en de besluiten van de raad van bestuur toetsen. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg binnen de instelling. Een raad van toezicht kan een bestuurder ontslaan, wanneer die bestuurder naar oordeel van de rvt niet goed functioneert.

De overheid ziet ook de noodzaak om de kwaliteit van het bestuur in de zorg en het interne toezicht verder te verbeteren, bijvoorbeeld door wanbeleid en onbehoorlijk bestuur harder aan te pakken. Daarnaast wordt gedacht aan verplichte accreditatie en registratie van zorgbestuurders en het aanpassen van de governancecode. Er worden – vaak terecht – steeds meer vraagtekens gezet bij de toenemende regeldruk, maar voorlopig lijkt daar niet aan te ontkomen. 

Wilt u weten of uw zorginstelling voldoet aan de normen voor behoorlijk toezicht en bestuur?

Neem contact op!

 

Deel dit artikel