Home Actueel ICT & Privacy Bank geeft onvoldoende informatie en moet betalen

Bank geeft onvoldoende informatie en moet betalen

ICT & Privacy
16-08-18

Private banker InsingerGilissen Bankiers heeft 48.000 euro aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moeten betalen, omdat de bank niet (volledig) aan zijn verplichtingen voldeed na een verzoek van een klant om inzage in zijn persoonsgegevens.

De bank verleende effectendiensten aan de klant. In 2016 deed de klant, toen nog op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), een schriftelijk verzoek om zijn persoonsgegevens in te zien. Hij wilde een overzicht van de persoonsgegevens die de bank  verwerkt had, de gespreksgeschiedenis van een chatconversatie met zijn accountmanager en een overzicht van de gemaakte afspraken met het hoofd van de Interne Audit Dienst. Maar de bank kwam niet over de brug met de gevraagde gegevens.

De klant, een Britse zakenman, deed een verzoek tot handhaving bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De AP gaf de bank twee maanden de tijd om hier aan te voldoen. Was dat niet (volledig) binnen twee maanden gebeurd, dan moest de bank voor elke week dat de termijn werd overschreden een dwangsom betalen van 12.000 euro,  met een maximum van 60.000 euro.

De bank leverde binnen de gestelde termijn een overzicht aan, maar de klant vond dat niet volledig. De AP kwam na onderzoek tot dezelfde conclusie. Vier weken na het verlopen van de deadline werd er een aanvullend overzicht verstrekt, dat wel aan de eisen voldeed. Voor de overschrijding van de termijn met vier weken betaalde de bank de dwangsom van 48.000 euro. De bank verklaarde zelf dat ze gemeend hadden volledigheid te betrachten, maar de AP meende dus dat dat niet het geval was.

Kan uw bedrijf op adequate manier reageren op informatieverzoeken?  Indien u persoonsgegevens van klanten verwerkt en u ontvangt een informatieverzoek van een klant, kunt u hem of haar dan uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek vertellen:

Uit een eigen onderzoek van De Volkskrant bleek dat slechts drie van tien grote bedrijven een voldoende scoorden. Wilt u onduidelijkheden over uw informatieverplichtingen voorkomen? Neem dan contact met ons op!

Nienke Klazinga

Deel dit artikel