Home Actueel Archieven voor newfountain

Verhuurders in de vrije sector: let op de servicekosten!

De servicekosten casus bij de Hoge Raad De hierna volgende feiten lagen aan het arrest van de Hoge Raad van 24 april 2020 ten grondslag. Tussen een (particuliere) verhuurster en haar huurster heeft van 1 augustus 2014 tot 15 november 2016 een huurovereenkomst bestaan met betrekking tot een in Amsterdam-West gelegen vrije sector woonruimte. De […]

Duurzaamheidsclaims in reclame-uitingen

Begrip duurzaam ‘Duurzaam’ is een breed begrip. We hebben er allemaal wel een idee bij wat het begrip ‘duurzaam’ zo ongeveer betekent, maar er bestaat geen vaste definitie. In deze bijdrage betekent duurzaam: goed voor mens, dier en milieu. Geen lijstje met regels Mede omdat ‘duurzaam’ geen vastomlijnd begrip is en vele facetten kent, bestaat […]

Geen schorsing limitering lengte processtukken in hoger beroep

Als de Hoge Raad prejudiciële vragen worden gesteld, wordt normaal gesproken een beslissing in de procedure aangehouden totdat de Hoge Raad heeft geantwoord. In dit geval hebben de advocaten subsidiair gevorderd de nieuwe bepalingen op te schorten in afwachting van de beslissing van de Hoge Raad. Als gevolg hiervan heeft de voorzieningenrechter zich toch al inhoudelijk […]

Oproepkrachten zijn een mijnenveld

De feiten Horecare B.V. leent personeel uit aan o.a. de Horeca. In 2017 heeft Horecare een ‘Overeenkomst Oproepmedewerker’ gesloten, waarin is bepaald dat de medewerkster gemiddeld drie uur per maand wordt opgeroepen. In 2019 is zij gemiddeld 18 uur per week werkzaam geweest voor Horecare. Vanwege de Coronamaatregelen is de medewerkster vanaf maart 2020 niet […]

Nieuwe btw-regels voor e-commerce per 1 juli 2021

Waarom nieuwe regels? De Europese Unie (‘EU’) wil een gelijk speelveld creëren voor ondernemers binnen en buiten de EU, en oneerlijke concurrentie indammen. Daarnaast wilde de EU de btw wetgeving moderniseren en uniform maken. Uitgangspunt is dat de btw wordt geheven in het land van ontvangst, ongeacht waar de goederen/diensten vandaan komen. Om dit te bereiken […]

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2022

Waar gaat de Omgevingswet over? De Omgevingswet heeft betrekking op de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet bevat daarom regels over bijvoorbeeld bouwen, milieu (bodem, water en lucht), natuurbescherming, infrastructuur en cultureel erfgoed. In de nieuwe wet zullen (nagenoeg) alle bestaande wetten over de fysieke leefomgeving in één wet gebundeld worden. Hierdoor gaan omvangrijke wetten zoals de […]

Köster Advocaten feliciteert de hockeymannen van Bloemendaal

Köster Advocaten feliciteert als trotse sponsor de hockeymannen van Bloemendaal met het Landskampioenschap! Na een gelijkspel op ’t Kopje volgde een zinderende shoot-out reeks om te bepalen wie er met de beker vandoor ging. Met overmacht wist Bloemendaal deze reeks in hun voordeel af te sluiten. Na het hele seizoen de competitie te hebben aangevoerd is deze winst […]

De exploitatieplicht voor de huurder van bedrijfsruimte

De exploitatieplicht voor de huurder in de ROZ-modellen De exploitatieplicht voor de huurder is opgenomen in art. 5.1 van de Algemene Bepalingen bij het ROZ model voor de huur van onder andere winkel- en horecaruimte uit 2012 (hierna: ‘’het winkelruimtemodel’’) en in (eveneens) art. 5.1 van de Algemene Bepalingen bij het ROZ model voor de […]

A² x B² x Corona² = huurkorting, of toch niet?

Overleg De aankondiging van deze nieuwe versoepelingen vormt bij uitstek een moment voor verhuurders en huurders van winkelruimte om weer met elkaar in overleg te treden. Want wat betekenen deze versoepelingen voor een overeengekomen of afgedwongen huurkorting, of voor de opschorting (uitstel van betaling) van een deel van de huur? Het feit dat de deuren […]

De invloed van Brexit op intellectuele eigendomsrechten

Wat zijn IE-rechten? De meeste producten en (creatieve) diensten worden beschermd door IE-rechten. In sommige gevallen is het nodig om IE-rechten te registreren in een openbaar register om bescherming te krijgen. Binnen het IE-recht wordt daarom onderscheid gemaakt tussen geregistreerde IE-rechten, zoals het octrooi-, merken- en modellenrecht, en niet geregistreerde IE-rechten, zoals auteursrechten en naburige rechten. Voor […]