Home Actueel Archieven voor Judith Bos-Hauwert

Wet goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 treedt de Wet goed verhuurderschap in werking. Deze wet legt nieuwe regels en verplichtingen op aan verhuurders, makelaars en beheerders. In deze whitepaper staan we stil bij de praktische gevolgen van het wetsvoorstel. Voor een nadere toelichting en ondersteuning bij de implementatie van de Wet goed verhuurderschap zijn wij graag beschikbaar.

De klokkenluidersregeling: heeft u deze al up-to-date?

De klachten van de vier klokkenluiders worden momenteel onderzocht. Het vertrek van twee van deze klokkenluiders zou volgens het College voor de Rechten van de Mens losstaan van de melding. Dat hier vraagtekens bij worden geplaatst is niet opmerkelijk. Het staat immers haaks op de Wet bescherming klokkenluiders. Sinds 18 februari 2023 is deze wet […]

Is een slogan eigenlijk beschermd?

Maar hoe zit dat eigenlijk met slogans? Is een slogan te beschermen, of mag een slogan door een concurrent (wel) zomaar worden gebruikt? In deze bijdrage ga ik in op de juridische kant van deze belangrijke marketingtool. De slogan Slogan, slagzin, ‘pay-off’, motto: in de marketing worden verschillende termen gebruikt. Het komt echter neer op […]

Beste procesadvocaat van Nederland

Matthijs Ariëns werd vorige maand door de Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten (VIA) verkozen tot beste procesadvocaat van Nederland. In het Advocatenblad verscheen hierover deze maand een zeer lezenswaardig artikel en interview. Lees hier verder.

Auteursrechtinbreuken in de praktijk

Toepassing in de praktijk Vaak blijft het recht toch abstract. Er zijn vereisten en regels, maar ook drempels en uitzonderingen. De échte toepassing van het recht blijft voorbehouden aan de rechterlijke macht. Het bestuderen van de jurisprudentie (de uitspraken van rechtbanken en arresten van de gerechtshoven en Hoge Raad, red.) is nodig om de abstracte […]

Rekenafstand 25km voor stikstof blijft overeind

Wat vooraf ging In een eerdere tussenuitspraak in deze zaak oordeelde de Afdeling dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat beter moest motiveren of de berekeningen van de stikstofneerslag op beschermde natuurgebieden wel volledig zijn. Toentertijd hoefde namelijk nog slechts de stikstofneerslag tot een afstand van 5 km rond de projectlocatie te worden meegerekend. Om […]

De huisvesting van arbeidsmigranten vanuit huurrechtelijk perspectief

Arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor de Nederlandse economie. Tijdelijke arbeidsmigranten doen vaak het werk dat Nederlanders niet willen doen en creëren op die manier weer  werkgelegenheid. Deze groeiende groep heeft ook huisvesting nodig. Hoe kunnen uitzendorganisaties en verhuurders voorkomen dat een arbeidsmigrant huurbescherming toekomt? Is de  huurrechtelijke wetgeving hier voldoende op ingericht en heeft de inwerkingtreding […]

Reactie internetconsultatie Wet betaalbare huur

Vandaag hebben huurrecht advocaten Claudia van Meurs-Janssens en Roos de Grave gereageerd op de internetconsultatie van het wetsvoorstel Wet betaalbare huur. Het wetsvoorstel behelst (onder meer) de regulering van de (aanvangs)huurprijzen in het middensegment en maakt de maximale huurprijzen op basis van het WWS dwingend. Het doel van het wetsvoorstel is het creëren van een […]

Standaardclausules in huurovereenkomsten: de exploitatieplicht voor de huurder van bedrijfsruimte

In dit artikel dat ik in november 2020 schreef voor het tijdschrift Huurrecht In Praktijk, wordt een clausule die geregeld voorkomt in huurovereenkomsten belicht. Het gaat daarbij zowel om woonruimte als bedrijfsruimte. De inhoud van de clausule wordt toegelicht evenals de relevante jurisprudentie. Ook komen praktische tips en valkuilen voor zowel huurder als verhuurder aan […]

Particuliere beleggers opgelet: concept wetsvoorstel middenhuur bekend

Boetes voor verhuurders en toch ingrijpen in sommige lopende huurcontracten De plannen voor de middenhuur hangen al lange tijd als een zwaard van Damocles boven het hoofd van menig particuliere belegger. Sinds de publicatie van het Programma Betaalbaar Wonen is de vastgoedmarkt in rep en roer. Mondjesmaat werd meer bekend gemaakt en experts als DNB […]