Home Actueel Archieven voor Judith Bos-Hauwert

Onjuist geoordeeld: exclusiviteit al na plaatsing van anderhalf jaar?

Een werkneemster is in september 2019 in dienst getreden bij haar werkgever, op basis van een uitzendovereenkomst. Vervolgens is de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan een schoonmaakbedrijf. In maart 2021 heeft de uitzendkracht zich wegens zwangerschap ziekgemeld en geen salaris meer ontvangen. Bij brief van 1 april 2021 heeft de werkgever aan de uitzendkracht medegedeeld […]

De strijd om de strepen is – nu écht – gestreden

Begin 2020 lijkt de zaak beslecht te zijn. Op 14 februari 2020 schreef ik op deze plek dat H&M na al die jaren toch de ‘Work Out’-collectie mocht verkopen. Geen inbreuk, was het eindoordeel van het Hof in Den Haag. Adidas ging, zoals verwacht, tegen dat arrest in cassatie (bij de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege […]

Het bewijsaanbod in ontbindingsprocedures

Deze uitspraken – in lijn met eerdere uitspraken van de Hoge Raad over de overeenkomstige toepassing van het bewijsrecht in de ontbindingsprocedure – vormen aanleiding stil te staan bij de vraag op welke gronden een bewijsaanbod door de rechter kan worden gepasseerd, en op welke gronden dat juist niet is toegestaan. In dit kader komt […]

Denken in kansen. Het leerstuk verlies van een kans stevig verankerd.

Niets is zeker in het leven, zo ook niet of iemand een kans op een beter resultaat zou hebben gegrepen, als die hem niet door een beroeps)fout van een ander zou zijn onthouden. Naar de Hoge Raad recent uitmaakte, is het leerstuk van verlies van een kans ook van toepassing indien het van het gedrag […]

De nieuwe regeling opkoopbescherming per 1 januari 2022: Gemeente Haarlem staat in de startblokken

De woningmarkt is al geruime tijd onderwerp van gesprek. Ondanks dat er steeds meer woningen worden gerealiseerd, blijft het tekort groot en zal het tekort naar verwachting alleen maar toenemen. Volgens het kabinet is regulering van de woningmarkt van essentieel belang aangezien starters op het moment te weinig kans maken om in een koopwoning te […]

De vaccinatieregistratie op de werkvloer

In dat verband kan het voor werkgevers interessant zijn om te weten welke werknemers wèl en welke werknemers niet zijn gevaccineerd. Maar, mag de werkgever de vaccinatiestatus van haar werknemers wel registeren? Of een werknemer vragen naar diens vaccinatiestatus? In deze bijdrage geeft Köster Advocaten vanuit privacyrechtelijk oogpunt antwoord op deze twee vragen. De Algemene […]

Het gerechtshof bepaalt: Helpling is een uitzendbureau

Helpling exploiteert een online platform waar schoonmakers en huishoudens afspraken kunnen maken over het uitvoeren van huishoudelijk werk. Volgens FNV gaat de rol van Helpling verder en is zij feitelijk werkgever van de schoonmaker. In eerste aanleg werd die zaak in het voordeel van Helpling beslist. In hoger beroep pakte dat anders uit. Het Gerechtshof […]

Gebruikmaken min-urenregeling

De Rechtbank Gelderland heeft zich 5 juli jl in een kort geding uitgelaten over het voornemen van Wibra om haar werknemers kosteloos min-uren in te laten halen, nadat veel Wibra-winkels door de coronacrisis verplicht gesloten bleven. FNV is tegen dit voornemen zonder succes opgekomen. De rechtbank oordeelt namelijk in het voordeel van Wibra. In deze […]

Verplichting energielabel C voor kantoorgebouwen per 1 januari 2023

1. Welk energielabel heeft mijn kantoorgebouw? Eerst moet worden vastgesteld welk energielabel een kantoorgebouw heeft. Dit kan worden nagegaan op de website EP-Online. Heeft het kantoorgebouw al energielabel A, B of C dan hoeft er voor 1 januari 2023 niets te gebeuren. Ter illustratie: van de bijna 79 duizend kantoorgebouwen in Nederland, had eind 2020 nog meer […]

Verschuiving eerste ziektedag naar datum vóór indiensttreding: eigenrisicodrager voor de Ziektewet niet (financieel) verantwoordelijk voor de uitbetaling van de ZW-uitkering

De Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter in sociale zekerheidszaken) heeft op 12 mei jl. geoordeeld dat de werknemer die bij aanvang ongeschikt was voor zijn arbeid niet valt onder de verantwoordelijkheid van de ERD (ECLI:NL:CRVB:2021:1128, AR-2021-0819, m.nt. L van den Berg). Het te betalen ziekengeld moet dan ook door het UWV worden voldaan […]