Home Actueel Archieven voor Judith Bos-Hauwert

Meer bekend over middenhuur: tot EUR 1.000,- en niet voor lopende huurcontracten

Het Programma Betaalbaar Wonen Op 19 mei 2022 presenteerde minister Hugo de Jonge het Programma Betaalbaar Wonen aan de Tweede Kamer. Eén van de paradepaardjes van de minister is het reguleren van de middenhuur, met andere woorden: het optrekken van de liberalisatiegrens waardoor meer huurwoningen in het gereguleerde (sociale) stelsel vallen en dus aan de […]

BREAKING NEWS: Advies A-G over het uitzendbeding

* Conclusie A-G: ziek = einde uitzendovereenkomst is nietig. Maar, als de inlener actief beëindigt, mag het wel. * De Solutions-zaak van Hof Den Haag In de zaak die nu bij de Hoge Raad ligt, gaat het om een uitzendkracht van Uitzendbureau Solutions die arbeidsongeschikt raakte na een arbeidsongeval. Het uitzendbureau beriep zich op het […]

Energielabel woonruimte te laat verstrekt: wat betekent dit voor redelijke huurprijs?

Toetsen huurprijs woonruimte De huurder van woonruimte kan de huurprijs laten toetsen door de Huurcommissie. Bij een reguliere huurovereenkomst kan dit tot zes maanden na aanvang van de huurovereenkomst. Is sprake van een tijdelijke huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte van maximaal twee jaar, dan kan de huurprijs tot zes maanden na het eindigen van de huurovereenkomst […]

Ziek tijdens vakantie, wat is die dag waard?

Deze vraag was aan de orde in een rechtszaak die speelde bij de Rechtbank Overijssel. Een medewerker van de Belastingdienst raakte eind 2015 (deels) arbeidsongeschikt. In het eerste jaar van zijn ziekte kreeg hij op grond van vakantieregeling bij de Belastingdienst 100% van zijn salaris doorbetaald. In het tweede jaar was dat volgens deze regeling […]

Stoppen met jouw onderneming? Dit moet je weten

De verschillende rechtsvormen De manier waarop jouw onderneming kan worden beëindigd en de gevolgen van deze beëindiging, zijn afhankelijk van de gekozen rechtsvorm. De meest voorkomende vormen zijn de eenmanszaak, de vennootschap onder firma (de V.O.F.) en de besloten vennootschap (de B.V.). Hierna zal per rechtsvorm worden toegelicht hoe deze kan worden beëindigd. Deze blog […]

Ontruimingstermijn kamer bij eindigen uitzendovereenkomst met arbeidsmigrant

Enige tijd geleden schreef ik al een blog met tips and tricks voor de verhuur van woonruimte (vaak kamerverhuur) aan arbeidsmigranten. Ik adviseerde om een huurovereenkomst van naar zijn aard korte duur te gebruiken en daar bepaalde overwegingen in op te nemen om ervoor te zorgen dat geen huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met huurbescherming ontstaat. […]

Bedrijf verkopen? Dit moet je weten

Bij navraag in je omgeving wordt je overspoeld door juridische, fiscale en financiële vragen waar je niet direct een antwoord op hebt. Ga je voor een aandelentransactie of draag je alleen het personeel over? Welke garanties en/of vrijwaringen kan en wil je geven? Hoe wordt de onderneming gewaardeerd? Köster Advocaten staat in dit artikel stil […]

Dit moet je weten over de strengere reclameregels voor vloggers en influencers

Waarom nieuwe regels? Op grond van een nieuwe Europese richtlijn is via een Beleidsregel bepaald dat de Mediawet vanaf 1 juli 2022 ook geldt voor vloggers en influencers. Doel van de regels is meer helderheid bieden aan kijkers van online video’s en deze kijkers te beschermen tegen schadelijke content. Zo moeten vloggers en influencers duidelijk […]

Auteursrecht op ‘simpele’ productfoto’s?

Verkoop door derden; wat mag wel en wat mag niet Even vooropgesteld: als een derde producten rechtmatig heeft verkregen en (weder)verkoopt, dan mag dat uiteraard gewoon. Daarbij mag de wederverkoper gebruik maken van bijvoorbeeld de merknaam bij het aanbieden van de producten. Een wederverkoper moet immers duidelijk kunnen maken om welk product het gaat. En […]

Schadebegroting, het blijft lastig

Wat was het geval? Bij een handgemeen loopt verzoekster tot cassatie, het slachtoffer, oogletsel op. Zij is daarvoor 61 keer in het ziekenhuis geweest. Het slachtoffer houdt verweerster in cassatie de dader met succes aansprakelijk (ECLI:NL:HR:2022:272). Hij wordt veroordeeld tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat. In deze Caribische zaak is in geschil of […]