Home Actueel Archieven voor Judith Bos-Hauwert

Ajax ontslaat trainer Alfred Schreuder; wat betekent dat voor de financiële verplichtingen van de club?

Voor de camera verklaarde algemeen directeur Edwin van der Sar dat sprake is van een pijnlijke, maar noodzakelijke beslissing. Kortom: het contract van Schreuder zal per direct worden beëindigd. Afkoopsom Zoals vrijwel alle trainers, had Schreuder een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Het contract van Schreuder liep tot en met 30 juni 2024. Ajax heeft de […]

Arbeidsrecht: wat verandert er in 2023?

Wijzigingen die per 1 januari 2023 van kracht zijn geworden Het minimumloon is met 10,15% verhoogd naar € 1.934,40 (bruto) per maand voor volwassenen van 21 jaar en ouder. De maximale transitievergoeding is per 2023 vastgesteld op € 89.000 bruto (ten opzichte van € 86.000 in 2022), of een jaarsalaris wanneer dit hoger is. Door […]

Plannen regulering middenhuur bekend

Wat gaat er gebeuren met de middenhuur? De plannen in een notendop: Het bestaande Woningwaarderingsstelsel (WWS) wordt uitgebreid. De grens wordt opgetrokken van circa 141 punten tot 187 punten. Dat staat nu gelijk aan een huurprijs van € 1.000,-, maar zal door indexering bij de inwerkingtreding van de wet op ongeveer € 1.110,- uitkomen. De […]

Breaking news: Raad van State veegt bouwvrijstelling van tafel

De bouwvrijstelling Na de zogenoemde PAS-uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Raad van State) in 2019 kwam de bouw in Nederland stil te liggen wegens het stikstofprobleem. De Raad van State oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. Op basis van […]

Tips & tricks voor samenwerking met een modeagentuur

Agent of distributeur? In een agentuurovereenkomst komen een handelsagent en een principaal (de verkoper van producten) overeen dat de handelsagent voor een bepaalde of onbepaalde tijd tegen een vergoeding zal bemiddelen bij totstandkoming van orders en overeenkomsten. Deze vergoeding, ook wel provisie genoemd, bestaat vaak uit een percentage van de omzet van de orders waarbij […]

Primeur: oorlog in Oekraïne kwalificeert volgens Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen als onvoorziene omstandigheid

Dit wetsartikel bepaalt dat de rechter de gevolgen van een overeenkomst – zoals een aannemingsovereenkomst – kan wijzigen of die overeenkomst geheel of gedeeltelijk kan ontbinden, wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden die maken dat de wederpartij naar redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de overeenkomst ongewijzigd in stand blijft. Oftewel: bij bepaalde […]

Meer bekend over middenhuur: tot EUR 1.000,- en niet voor lopende huurcontracten

Het Programma Betaalbaar Wonen Op 19 mei 2022 presenteerde minister Hugo de Jonge het Programma Betaalbaar Wonen aan de Tweede Kamer. Eén van de paradepaardjes van de minister is het reguleren van de middenhuur, met andere woorden: het optrekken van de liberalisatiegrens waardoor meer huurwoningen in het gereguleerde (sociale) stelsel vallen en dus aan de […]

BREAKING NEWS: Advies A-G over het uitzendbeding

* Conclusie A-G: ziek = einde uitzendovereenkomst is nietig. Maar, als de inlener actief beëindigt, mag het wel. * De Solutions-zaak van Hof Den Haag In de zaak die nu bij de Hoge Raad ligt, gaat het om een uitzendkracht van Uitzendbureau Solutions die arbeidsongeschikt raakte na een arbeidsongeval. Het uitzendbureau beriep zich op het […]

Energielabel woonruimte te laat verstrekt: wat betekent dit voor redelijke huurprijs?

Toetsen huurprijs woonruimte De huurder van woonruimte kan de huurprijs laten toetsen door de Huurcommissie. Bij een reguliere huurovereenkomst kan dit tot zes maanden na aanvang van de huurovereenkomst. Is sprake van een tijdelijke huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte van maximaal twee jaar, dan kan de huurprijs tot zes maanden na het eindigen van de huurovereenkomst […]

Ziek tijdens vakantie, wat is die dag waard?

Deze vraag was aan de orde in een rechtszaak die speelde bij de Rechtbank Overijssel. Een medewerker van de Belastingdienst raakte eind 2015 (deels) arbeidsongeschikt. In het eerste jaar van zijn ziekte kreeg hij op grond van vakantieregeling bij de Belastingdienst 100% van zijn salaris doorbetaald. In het tweede jaar was dat volgens deze regeling […]