Home Actueel Archief Alimentatie en draagkracht van de ondernemer

Alimentatie en draagkracht van de ondernemer

Archief
31-10-17

Dient bij de vaststelling van de draagkracht van de directeur grootaandeelhouder (DGA) ook rekening te worden gehouden met winstreserves in de onderneming?

Het is vaste rechtspraak dat bij de bepaling van de draagkracht van een onderhoudsplichtige niet alleen rekening wordt gehouden met het inkomen dat hij verwerft, maar ook wordt gekeken naar het inkomen dat redelijkerwijs in de naaste toekomst kan worden verworven. Dat laatste is voor de ondernemer van belang.

Voor de draagkracht van een DGA wordt gekeken welke middelen hij redelijkerwijs aan zijn onderneming kan onttrekken in de vorm van salaris of dividend. De financiële gezondheid van de onderneming bepaalt de hoogte van de onttrekkingen. Of winstreserves als dividend kunnen worden uitgekeerd is van verschillende factoren afhankelijk.

Bij de onttrekking in de vorm van dividend uit de BV dient rekening te worden gehouden met de balanstoets en de uitkeringstoets. Middels deze toetsen kan  bepaald worden in welke gevallen tot uitkering van dividend aan de aandeelhouders kan worden overgegaan. Sinds de invoering van de Wet Vereenvoudiging en Flexibilisering BV-recht is een dividenduitkering mogelijk, voor zover het eigen vermogen de wettelijke en statutaire reserves overstijgt, de balanstoets. Bij de uitkeringstoets beoordeelt het bestuur of de onderneming na uitkering van winstreserves als dividend haar opeisbare schulden kan blijven betalen en dus kan voortbestaan. Het is dus mogelijk dat de balanstoets of een uitkeringstoets een uitkering van winstreserves beperkt of belemmert.

Het is in dit verband voor de ondernemer van belang samen met zijn accountant op een duidelijk en onderbouwde wijze uiteen te zetten of de winstreserves kunnen worden uitgekeerd als dividend. Deze informatie is van grote waarde in een alimentatieprocedure voor het bepalen van draagkracht.

Wilt u hier meer over weten over alimentatie van de ondernemer, neem dan contact met ons op.

 

Deel dit artikel