Home Actueel Archief Ajax … en hoe zit het nou met Cruijff – 2

Ajax … en hoe zit het nou met Cruijff – 2

Archief
07-02-12

 

Het is al een tijdje oorlog bij Ajax. Commissarissen, bestuurders, leden en trainers buitelen over elkaar heen. Het Gerechtshof heeft op 7 februari verboden dat Van Gaal wordt benoemd tot directeur van Ajax. Vervolg op deel 1.

 

WAT GING ER AAN VOORAF

In een eerder artikel (Ajax … en hoe zit het nou met Cruijff – deel 1) is de voorgeschiedenis geschetst. Op 16 november 2011 ’s morgens werd Cruijff uitgenodigd, via een e-mail aan zijn vrouw Danny, om ’s middags aanwezig te zijn bij een vergadering van de raad van commissarissen (RvC) over de “voortgang samenstelling directie”. Cruijff kwam niet en zonder zijn aanwezigheid besloten de overige leden van de RvC “voornemens te zijn” Van Gaal te benoemen tot directeur van Ajax. Direct na de vergadering werd dit bekend gemaakt, maar voor de zekerheid werd toch een tweede vergadering uitgeschreven: op 25 november werden de genomen besluiten bevestigd. Cruijff was weer uitgenodigd, maar verscheen niet.

 

Direct na de eerste vergadering protesteerde Cruijff uit alle macht. Hij was niet geïnformeerd dat een besluit over Van Gaal zou worden genomen.

 

Volgens rechtspraak van de Hoge Raad moeten alle leden van een orgaan van een rechtspersoon (in dit geval de RvC) in de gelegenheid worden gesteld om deel te nemen aan een overleg waarin een benoeming plaatsvindt, ook al staat de stemverhouding van te voren vast. Met deze wetenschap spanden de advocaten van Cruijff en de zijnen een kort geding aan. De kort geding rechter oordeelde dat de oproep voor de vergadering op 16 november per e-mail geldig was, maar de oproepingstermijn (van enkele uren) was onacceptabel kort. De oproeping voor de tweede vergadering op 25 november was echter wel in orde; dat Cruijff er toen weer niet was, kwam voor zijn risico.

 

Maar de rechter meende dat de aandeelhouders het laatste woord zouden moeten hebben: op een aandeelhoudersvergadering op 10 februari zouden zij zich moeten uitspreken voor de ‘lijn Cruijff’ of de ‘lijn Van Gaal’. Dat vonden de overige commissarissen weer te ver gaan en hoger beroep werd ingesteld.

 

HET GERECHTSHOF: VAN GAAL MAG NIET WORDEN BENOEMD

Op 7 februari heeft het Hof echter verboden dat Van Gaal tot directeur wordt benoemd. Het Hof erkent dat de andere commissarissen gefrustreerd waren door de perikelen rond de eerdere benoeming van Van Basten, maar nu is de indruk gewekt dat Cruijff bij de besluitvorming over Van Gaal bewust buitenspel is gezet. Dat is onaanvaardbaar.

 

Over de vergadering van 16 november 2011 oordeelt het Hof dat de oproeping van enkele uren inderdaad onaanvaardbaar kort was. Bovendien was er geen agenda met als onderwerp de voorgenomen benoeming van Van Gaal. Kortom, aldus het Hof, het valt aan te nemen dat er een vooropgezette bedoeling was om Cruijff niet bij het besluit te betrekken.

 

Maar hoe oordeelde het Hof over die tweede vergadering van 25 november? Wat het Hof betreft diende die tweede vergadering geen redelijk doel meer. Direct na de eerste vergadering was de publiciteit gezocht en waren de besluiten als ‘definitief’ naar buiten gebracht. Dat Cruijff ook niet op die tweede vergadering was verschenen komt daarom niet voor zijn risico.

 

Kortom: Cruijff is ten onrechte niet betrokken bij de beslissing over de benoeming van Van Galen.

 

HOE NU VERDER

Op 10 februari vindt een aandeelhoudersvergadering plaats. Het gaat er dan alleen nog om of de aandeelhouders vertrouwen hebben in de huidige commissarissen. Die kans is erg klein. En Van Gaal zal zich voorlopig ook niet bij Ajax laten zien. Is het daarmee afgelopen? Welnee, want Ajax heeft nog steeds geen nieuwe directeur.

 

En Ajax moet zaterdag tegen NAC. NAC uit … altijd lastig.

Deel dit artikel