Home Actueel Contractenrecht Afspraken over eigen promotionele acties van franchisenemers

Afspraken over eigen promotionele acties van franchisenemers

Contractenrecht Franchiserecht
24-10-18

Een franchisenemer in de afslankindustrie meent dat de franchisegever tekortschiet in de nakoming van de franchiseovereenkomst, omdat de keten haar verbiedt eigen regionale promotionele acties via Social Deal te voeren. Een dergelijk verbod is in deze situatie niet toegestaan, aldus de rechter.

In het voorjaar van 2017 plaatst de franchisenemer promotionele acties op Social Deal: via het online ‘koopjesplatform’ biedt zij korting aan op de behandelingen met de Size Zero Easy Shape, het afslankapparaat waarmee de keten zich profileert. In de maanden daarop worden alle franchisenemers op initiatief van de franchisegever verplicht deel te nemen aan een soortgelijke centrale actie op Social Deal. De volgende actie zou plaatsvinden in november, zo bepaalde de franchisegever.

De acties zijn blijkbaar een succes, want de franchisenemer gaat, na de centrale acties, op eigen initiatief door met een promotionele actie in oktober, ditmaal niet alleen op Social Deal, maar ook op Groupon. De franchisegever is not amused en laat de acties offline halen. De franchisenemer laat de franchisegever via haar advocaat weten dat zij tekortschiet in de nakoming van de franchiseovereenkomst en sommeert haar tot nakoming daarvan.

Het geschil gaat in de kern over de vraag in hoeverre promotionele online acties van de zijde van franchisenemer zijn toegestaan. De franchisegever meent dat het imago van de formule en dat van andere franchisenemers geschaad wordt door de (ongecoördineerde) aanwezigheid van de franchisenemer op koopjessites. En bovendien is de franchisegever van mening dat reclame die ook zichtbaar is buiten het rayon van franchisenemer, vooraf met haar moet worden afgestemd.

Verkoop via internet mag op grond van het mededingingsrecht door een franchisegever niet verboden worden. Een verbod op de online verkoop van luxeproducten via online marktplaatsen door de franchisegever is in principe wél mogelijk. Uit een arrest van het Europese Hof van Justitie (“Coty-arrest”) volgt dat een dergelijk verbod verenigbaar is met het mededingingsrecht, mits dit verbod evenredig is met het nagestreefde doel en dient om het luxe-imago in stand te houden. Tussen partijen is niet in discussie dat de afslankformule inderdaad als luxeproduct beschouwd kan worden. De vraag rijst dan of de beperking die de franchisegever aan de franchisenemer heeft opgelegd, verder gaat dan noodzakelijk. De kantonrechter oordeelt dat de acties van de franchisenemer gericht zijn op klanten uit zijn eigen rayon, hetgeen is toegestaan. Dat de acties (mogelijk) zichtbaar zijn buiten het rayon, is geen grond om de acties te beperken, zeker niet omdat de franchisegever zelf betoogt dat zij promotie via internet ten behoeve van mogelijke klanten in het rayon (die ook buiten het rayon zichtbaar is) niet verbiedt.

Het gaat uiteindelijk, aldus de rechter, om de vraag of de actie via (onder meer) Social Deal afbreuk doet aan het luxe-imago. En hier snijdt de franchisegever zichzelf in de vingers: voor landelijke acties maakt de franchisegever immers zelf ook gebruik van Social Deal. Dat de acties niet vooraf met de franchisegever worden afgestemd, maakt daarbij niet uit. Dat zou anders kunnen zijn wanneer de franchisenemer misbruik maakt van haar bevoegdheid, maar ook daarvan is geen sprake.

Door deze beperking op te leggen aan de franchisenemer, maakt de franchisegever op een onaanvaardbare wijze inbreuk op het recht van de franchisenemer om gebruik te maken van het handelsmerk. De franchisegever schiet dan ook tekort.

Sinds het “Coty-arrest” is duidelijk geworden dat het een franchisegever is toegestaan om beperkingen op te leggen voor de verkoop van producten via online marktplaatsen. Deze mogelijkheid lijkt niet beperkt tot luxeproducten en biedt derhalve uitkomst om, in het belang van de uitstraling van de formule, ongewenste verkoop via dergelijke platforms aan banden te leggen.

Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact met ons op!

Deel dit artikel