Home Actueel Arbeidsrecht Afschaffing werktijdverkorting

Afschaffing werktijdverkorting

Arbeidsrecht Corona Flexibele arbeidsrelaties
18-03-20 Maarten Tanja

Het kabinet heeft gisteravond gecommuniceerd dat er een omvangrijk pakket aan noodmaatregelen wordt getroffen, om ondernemingen overeind te houden in de huidige crisis. Onderdeel van die maatregelen is de afschaffing van de werktijdverkorting (WTV). Wat ons betreft een uitstekend besluit, gelet op de complexiteit van die regeling èn de onredelijke uitkomsten voor veel flexbedrijven.

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), zoals die nieuwe regeling gedoopt is, wordt op de kortst mogelijke termijn opengesteld. Het is dan mogelijk om met terugwerkende kracht tot 1 maart jl. toegang tot de regeling aan te vragen.

Met de uiterst beperkte informatie die nu beschikbaar is, lijkt het te gaan om een loonkostensubsidie aan de werkgever voor drie maanden (met mogelijke verlenging). Dit is wezenlijk anders dan bij de WTV, waar de afhandeling via de WW verliep en de werknemer dus ook moest voldoen aan alle voorwaarden voor een WW-uitkering. Een tweede wezenlijk verschil, is dat de werkgever de verplichting behoudt om het volledige loon volgens contract door te betalen, maar daarvan 90% vergoed krijgt. Het UWV zal een voorschot op die vergoeding betalen van 80%, zodat ondernemingen in staat blijven hun personeel te betalen. De vergoeding kan ook worden aangevraagd voor flexkrachten, waaronder werknemers met nulurencontracten.

Voorwaarden zoals die nu bekend zijn:

De aanvraag zal verlopen via UWV en niet via het ministerie van SZW. Het is op dit moment niet meer mogelijk om bij het ministerie van SZW een aanvraag in te dienen voor werktijdverkorting. Aanvragen die al zijn ingediend, blijven geldig maar zullen worden beoordeeld onder de nieuwe regeling. We adviseren je om de komende dagen af te wachten, maar in de tussentijd wel op een inzichtelijke manier te registreren of (en hoeveel) er minder gewerkt wordt en vanaf welk moment dat zo is. Zodra er meer informatie beschikbaar is, informeren wij je daarover.

Deel dit artikel