Home Actueel Archief Afschaffing VAR uitgesteld

Afschaffing VAR uitgesteld

Archief
26-10-15

Staatssecretaris Wiebes heeft maandag 19 oktober jl. bekend gemaakt dat de afschaffing van de VAR en de invoering van de Wet Deregulering Arbeidsrelatie (DWA) zal worden uitgesteld.

Wiebes geeft hiermee gehoor aan de kritiek op de haalbaarheid van de ingangsdatum en de uitvoerbaarheid van de nieuwe wet.

Eerder werd uitgegaan van inwerkingtreding per 1 januari 2016. Hoewel de Eerste Kamer nog akkoord moet geven, zal de inwerkingtreding naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden op 1 april 2016. Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen vervolgens de tijd gedurende 2016 om hun werkwijze aan te passen. Tot 1 januari 2017 zal de Belastingdienst daarom niet handhaven, maar slechts toezicht houden en waarschuwen.

Hoe zat het ook alweer?

De VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) is een document van de Belastingdienst dat duidelijkheid verschaft over de werkrelatie tussen opdrachtgevers enerzijds en opdrachtnemers anderzijds. De opdrachtgever weet met een VAR vooraf of hij wel of geen loonheffingen moet inhouden op de vergoeding die hij aan de opdrachtnemer voldoet. Volgens Wiebes werkt dit systeem schijnzelfstandigheid in de hand. Hiermee wordt gedoeld op zelfstandige ondernemers die wel een VAR hebben, maar eigenlijk alleen op papier zelfstandig zijn. Ze werken voor één opdrachtgever en doen feitelijk niets anders dan de medewerkers die in loondienst zijn van de opdrachtgever.

Wet DBA

Als de wet DBA wordt ingevoerd, komt de VAR te vervallen. In de plaats daarvan zal worden gewerkt met modelovereenkomsten.  Deze modelovereenkomsten worden vooraf goedgekeurd door de Belastingdienst en moeten vooraf al zekerheid bieden voor de opdrachtgevers over de gevolgen voor loonheffing. In werkelijkheid is pas achteraf duidelijk of die zekerheid is verkregen. Uitsluitend als er daadwerkelijk in de praktijk gehandeld wordt zoals is afgesproken in de overeenkomst, zijn partijen gevrijwaard van naheffingen van premies en belastingen. Gebeurt dat niet, dan kan de Belastingdienst een naheffing opleggen voor de verschuldigde loonheffingen. Waar in de huidige situatie alleen de zzp’er aansprakelijk is voor schijnzelfstandigheid, zijn vanaf 1 april 2016 zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever aansprakelijk te stellen.

Zzp-seminar Köster Advocaten en Professionals in Flex

Voor de bemiddelaars van zzp’ers wordt het nog lastiger. Hun positie is namelijk niet in de wet geregeld. Zijn zij als opdrachtgever aan te merken (met alle risico’s van dien) of juist niet? Deze onzekerheden staan centraal op het seminar dat Köster Advocaten organiseert met Professionals in Flex op 29 oktober en 19 november a.s.

Als bemiddelaar van zelfstandigen bent u van harte welkom op dit seminar. De kosten bedragen € 149,-. Voor cliënten van ons kantoor is het seminar gratis. De seminar van 29 oktober a.s. is helaas vol, maar voor 19 november a.s. is er nog plek. Aanmelden kan bij Maarten Tanja of Archana Mahabiersing.

 

Deel dit artikel