Home Actueel Archief Afschaffing van de VAR: de Wet DBA is realiteit

Afschaffing van de VAR: de Wet DBA is realiteit

Archief
20-05-16

Per 1 mei jl. is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. Voor opdrachtgevers die zzp’ers inhuren betekent dit dat het de hoogste tijd is om actie te ondernemen.

VAR

De VAR is een document van de Belastingdienst dat duidelijkheid verschafte over de werkrelatie tussen opdrachtgevers enerzijds en zzp’ers anderzijds. De opdrachtgever wist met een VAR vooraf of hij wel of geen loonheffingen moest inhouden op de vergoeding die hij aan de zzp’er voldeed. Als achteraf bleek dat de zzp’er niet daadwerkelijk zelfstandig, maar eigenlijk een verkapte werknemer was, liep de opdrachtgever door de VAR niet het risico alsnog loonbelasting en sociale premies te moeten afdragen.

Wet DBA

Onder het regime van de Wet DBA heeft de opdrachtgever die zekerheid niet meer. Wat is dan onder de nieuwe wet nog mogelijk om risico’s op naheffing te verkleinen? Partijen kunnen een modelovereenkomst met elkaar sluiten, die is goedgekeurd door de Belastingdienst. Als opdrachtgever en opdrachtnemer krachtens die modelovereenkomst werken, hebben zij de garantie dat er geen loonbelasting en sociale premies hoeven te worden voldaan. Maar let wel: als de uitvoering van de modelovereenkomst in werkelijkheid anders is, dan in de modelovereenkomst is bepaald, dan wordt de opdrachtgever – en dus niet de zzp’er –  alsnog met naheffingen geconfronteerd. Dit risico is aanzienlijk en kan oplopen tot tienduizenden euro’s.

Wanneer?

Opdrachtgevers en zzp’ers hebben tot 1 mei 2017 om zogezegd “te wennen” aan de nieuwe regelgeving. De Belastingdienst houdt in deze periode toezicht, maar zal niet handhaven. Vanaf 1 mei 2017 gaat zij dit wel doen. Hierbij kijkt de Belastingdienst met terugwerkende kracht naar wat partijen tijdens de implementatieperiode hebben gedaan. Partijen moeten namelijk kunnen laten zien dat zij in ieder geval al actief bezig waren om te gaan werken met een modelovereenkomst.

Dus wat nu?

Om aan de inspanningsverplichting te voldoen die geldt tot 1 mei 2017, is het voor opdrachtgevers essentieel om zo snel mogelijk in ieder geval de volgende stappen te nemen:

Voor meer informatie over de Wet DBA, de gevolgen voor uw praktijk én advies hoe deze nieuwe regelgeving te implementeren, kunt u contact met ons opnemen via mahabiersing@kadv.nl of 023-5125025.

Deel dit artikel