Home Actueel Ondernemingsrecht Afrekenen via de shoot-out

Afrekenen via de shoot-out

Ondernemingsrecht
12-10-18 Jan Koekkoek

Je hebt samen een bedrijf, bent elk voor 50% aandeelhouder, maar op een dag is het verschil van inzicht over de koers zó groot, dat je besluit uit elkaar te gaan. Hoe reken je af? Een shoot-outclausule kan uitkomst bieden.

Er zijn verschillende manieren om een bedrijf te beëindigen wanneer de twee 50%-aandeelhouders niet meer verder willen of kunnen. Dat kan bijvoorbeeld via het instellen van een vordering tot uitstoting en uittreding, maar de rechter zal een dergelijke vordering niet snel toewijzen wanneer niet kan worden bewezen dat het belang van de vennootschap door de gedragingen van een van beide aandeelhouders zodanig is geschaad dat voortzetting in redelijkheid niet verlangd kan worden. Een enquêteprocedure – een andere mogelijkheid –  is duur en tijdrovend. Een shoot-outclausule kan de oplossing vormen

Een shoot-outclausule is een regeling die voorziet in de overdracht van aandelen van de ene aandeelhouder aan de andere, maar van tevoren is niet vastgelegd wie aan wie overdraagt. De uitkomst daarvan is afhankelijk van de shoot-out: een bieding op de aandelen van de ander.

Er zijn verschillende typen shoot-outs.

Texas shoot-out

In deze variant doet de eerste aandeelhouder een bod op de aandelen van zijn partner. De partner kan accepteren, maar er ook voor kiezen een hoger bod te doen. Het loven en bieden gaat door tot een van beide partijen het bieden staakt.

Mexican shoot-out

Bij de Mexican shoot-out doen beide aandeelhouders een gesloten bod. De partner die het hoogste geboden heeft, krijgt de aandelen tegen de prijs die hij geboden heeft. Binnen de Mexican shoot-out bestaat nog een variant, waarbij de prijs die de hoogste bieder moet betalen juist het laagste bod is.

Russian roulette

Partner 1 doet een bod aan partner 2. Partner 2 kiest of hij de aandelen voor die prijs wil kopen of juist zijn eigen aandelen voor de genoemde prijs aan A verkoopt.

Fairest bid

Een onafhankelijke derde stelt een eerlijke prijs vast voor 50% van de aandelen, maar vertelt de partners niet wat die prijs is. Daarna doen beide aandeelhouders een gesloten bieding. De partner wiens bod het dichtst bij het vastgestelde eerlijke bod ligt, mag de aandelen kopen.

Door deze korte beschrijving lijkt de shoot-out wellicht een aandelen-wildwestavontuur. Juist om te voorkomen dat de werkelijkheid ook uitmondt in een vuurgevecht is het van belang de shoot-outclausule grondig voor te bereiden en vast te leggen.

Denk daarbij onder (veel) meer aan zaken als:

Daarnaast is het van belang op voorhand een veiling- én een koopovereenkomst op te stellen, met daarin dus ook de voorwaarden voor overdracht.

Wilt u meer weten over deze vorm van conflictbeëindiging? Neem dan vooral contact met ons op!

Deel dit artikel