Home Actueel Archief Advocaten zonder Grenzen, Zimbabwe project

Advocaten zonder Grenzen, Zimbabwe project

Archief
13-03-13

 

Zondag 10 maart 2013

In de ochtend hebben we de ontmoeting met Maxwell Chambari van Catch voorbereid. Catch is een NGO met jonge advocaten en maatschappelijk werkers die specifiek gericht zijn op kinderen die in aanraking komen met politie of justitie. Maxwell heeft ons meer kunnen vertellen over het lopende overheidsproject, National Action Plan on Vulnerable Children & Orphans (NAP II) dat op voorhand goed lijkt te passen in het projectplan zoals het door Advocaten zonder Grenzen is opgesteld na onze missie in november 2011.
 
’s Avonds hebben we gedineerd met vooraanstaande mensenrechten advocaten (Alec Muchadehama, Beatrice Mtetwa, Chris Mhike en Trust Maanda). Zij hebben ons op de hoogte gesteld van de actuele situatie rondom het referendum over de nieuwe grondwet (op zaterdag 16 maart 2013 zal het referendum plaatsvinden) en over de komende verkiezingen die gepland staan voor juni/juli 2013. Het was een inspirerende avond waarop we veel waardevolle informatie hebben gekregen.
 
 
Maandag 11 maart 2013
Allereerst hebben wij een bezoek gebracht aan de Nederlandse Ambassade waar wij een bespreking hebben gehad met de Nederlandse ambassadeur Barbara Joziasse en Joylyn Ndoro. We hebben een update gegeven van ons project.
 
Daarna hebben we de Legal Aid Directorate (LAD) van het Ministerie van justitie en Legal affairs bezocht. De LAD is te vergelijken met het Bureau voor Rechtshulp. Zij verstrekken juridische bijstand aan min- en onvermogenden in Zimbabwe. LAD is partner van het NAP II project. Ze hebben 16 advocaten in dienst die zich voornamelijk bezighouden met zaken op alle rechtsgebieden. LAD heeft te weinig capaciteit om aan de grote vraag te voldoen. De LAD onderstreepte het belang van deugdelijke training en onderwijs van politie, justitie en advocaten op het gebied van kinderrechten.
 
Een van de andere partners van NAP II is de Legal Resources Foundation (LRF). Zij zijn gespecialiseerd op het gebied van het geven van trainingen en onderwijs. Tevens publiceren ze diverse juridische vakbladen en jurisprudentie. LRF heeft ook advocaten in dienst die voornamelijk strafzaken van minderjarigen behandelen. LRF benadrukte de behoefte aan training en opleiding van politie, justitie en advocaten op het gebied van kinderrechten. Op dit moment is er nog onvoldoende kennis bij de mensen die in de praktijk werkzaam zijn over hoe om te gaan met kinderen in het rechtssysteem. Ook LRF geeft aan dat ze onvoldoende mankracht hebben om alle kinderen van bijstand te voorzien.
 
 
Dinsdag 12 maart 2013
Dinsdagochtend vroeg hadden wij een afspraak bij Justice for Children Trust (JCT). Dit is een organisatie die al langere tijd gericht is op de bescherming van kinderrechten. JCT heeft ons wat meer informatie gegeven over de wijze waarop het NAP II project is aanbesteed en het daaraan voorafgaande programma NAP I waar JCT partner was. De directrice van JCT, Petronella Nyamapfene, is een zeer bevlogen advocaat en echt een autoriteit op het gebied van kinderrechten. Ze wees ons op de beperkingen van het NAP II project en de omissies in de huidige regeling. Ook JCT gaf aan dat er grote behoefte bestaat aan training en onderwijs voor de mensen die werkzaam zijn in de dagelijkse rechtspraktijk, waaronder zeker ook rechters en officieren van justitie.
 
Na dit gesprek waren we uitgenodigd voor een grote bespreking met alle stakeholders bij het ministerie van justitie, Director of Policy and Legal Research Mabel Msika. Bij deze bespreking waren vertegenwoordigers van LRF, JCT, Unicef, LAD en justitie. Alle betrokkenen hebben kunnen aangeven op welke wijze zij betrokken zijn bij  rechtshulp aan kinderen. Advocaten zonder Grenzen heeft ook de gelegenheid gekregen om meer te vertellen over de missie, de plannen en de wijze waarop wij eventueel een bijdrage zouden kunnen leveren. Ons plan is positief ontvangen. Het ministerie heeft aangegeven dat ze ons schriftelijk voorstel graag tegemoet zien.
 
De vorige missie heeft onder andere op uitnodiging van de Law Society Zimbabwe (Orde van Advocaten) plaatsgevonden. Op dinsdagmiddag hebben we de huidige president (Deken) van de Law Society Zimbabwe ontmoet, Lloyd Mhishi. Hij was erg enthousiast over onze komst en ons project plan en heeft aangegeven dat de Law Society Zimbabwe graag met ons wil samenwerken in het project. Ook de Law Society Zimbabwe ziet de noodzaak van training en onderwijs. Een belangrijk gegeven is dat de Law Society Zimbabwe zelf al enige trainingen geeft, onder andere aan rechters. Zij hebben een goede ingang om deze trainingen met ons uit te breiden op het gebied van kinderrechten en hierin met ons samen te werken.
 
Aan het eind van de middag hebben we een bezoek gebracht aan Catch. Catch heeft ons een kijkje in de keuken geboden. Zij hebben aan de hand van enkele dossiers hun werkwijze toegelicht. Dit gaf ons ook een mooie gelegenheid om alle jonge advocaten/maatschappelijk werkers te ontmoeten die zich volledig inzetten om kinderen pro bono bij te staan.

Deel dit artikel