Home Actueel Archief Advocaten zonder grenzen, Zimbabwe project: Prepatory mission naar Zimbabwe van 9 maart tot en met 16 maart 2013

Advocaten zonder grenzen, Zimbabwe project: Prepatory mission naar Zimbabwe van 9 maart tot en met 16 maart 2013

Archief
06-03-13

In 2009 hebben leden van de Nederlandse en de Belgische sectie van Advocaten Zonder Grenzen ("AdZG") deelgenomen aan een missie naar Zimbabwe. Deze missie werd geïnitieerd door de Human Rights Committee of the Bar of England and Wales.

Naar aanleiding van die missie en de aanbevelingen van de Human Rights Committee of the Bar of England and Wales en AdZG is de Nederlandse sectie van AdZG gestart met onderzoek van de mogelijkheden voor het opzetten van een project rechtsbijstand voor minderjarigen in Zimbabwe in samenwerking met lokale NGO's.

 

De eerste fase van het Zimbabwe project bestond uit het doen van algemeen onderzoek naar de rechten van minderjarigen die in detentie of voorlopige hechtenis zitten in Zimbabwe. Ook is de ervaring die is opgedaan in een soortgelijk project van AdZG in Suriname in dit onderzoek meegenomen. In deze fase zijn er besprekingen geweest met diverse deskundigen uit Zimbabwe die werkzaam zijn op het gebied van kinderrechten. In dit verband zijn er besprekingen gevoerd met Justice for Children Trust, Legal Resources Foundation, Unicef, Law Society of Zimbabwe en Zimbabwean Lawyers for Human Rights (ZLHR).

 

Fase 1: ontwerp projectplan

 

Op basis van de in de eerste fase verworven informatie is er een ontwerp projectplan opgesteld. Dit eerste ontwerp projectplan had twee speerpunten, te weten (i) het opzetten van een systeem van gefinancierde rechtsbijstand voor gedetineerde minderjarigen en (ii) het faciliteren en verbeteren van de toegang tot juridische bronnen voor juristen in Zimbabwe. In het derde kwartaal van 2011 is het ontwerp projectplan aan verschillende deskundigen en deskundige organisaties in Zimbabwe gestuurd voor kritische feedback. De ontvangen feedback is verwerkt en heeft geleid tot een herziene versie van het ontwerp projectplan.

 

Fase 2: Reality check projectplan

 

In oktober 2011 is de projectgroep door de Law Society Zimbabwe (de nationale Orde van Advocaten in Zimbabwe) en Justice for Children Trust uitgenodigd om in Zimbabwe het project en de mogelijke samenwerking met lokale partnerorganisaties te bespreken. Het doel van dit bezoek was om het projectplan aan een reality check te onderwerpen. In deze reality check zijn de volgende vragen aan de orde gesteld en beantwoord: Is er echt een noodzaak voor een rechtsbijstandsprogramma voor minderjarigen in strafzaken in Zimbabwe? Zijn er bestaande of alternatieve rechtsbijstandsprogramma's aanwezig in Zimbabwe? Voorziet het ontwerp projectplan in een behoefte? Is het project ook levensvatbaar? Zijn lokale organisaties in staat en bereid om bij te dragen aan het project? Welke organisaties kunnen als lokale partners voor het project fungeren? Zijn er belemmeringen voor de uitvoering van het project? Met welke uitdagingen moet bij de uitvoering van het project rekening worden gehouden?

 

Het bezoek vond plaats van 2 tot 11 november 2011. Tijdens dit bezoek hebben er besprekingen met verschillende personen en organisaties in Zimbabwe plaatsgevonden. De projectgroep heeft tijdens dit bezoek waardevolle aanvullende documentatie en informatie gekregen die relevant is om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie in Zimbabwe.

 

Op basis van dit bezoek, de verkregen informatie en de realitycheck heeft de projectgroep geconcludeerd dat in Zimbabwe een behoefte is aan een rechtsbijstandsprogramma voor (gedetineerde) minderjarigen en dat het project zoals uitgewerkt in het projectplan in die behoefte voorziet.

 

Fase 3: ‘Prepatory mission’ maart 2013

 

Voor het opzetten van een rechtsbijstandsprogramma is een nauwe samenwerking met lokale organisaties in Zimbabwe noodzakelijk. Tijdens het bezoek aan Zimbabwe hebben diverse (overheidsgebonden en niet-overheidsgebonden; nationale en internationale) organisaties in Zimbabwe het belang van dit project bevestigd en hun voornemen om actief deel te nemen aan de uitvoering van het project uitgesproken. Het doel van de Prepatory mission in maart 2013 is het verstevigen van de relaties met de lokale partners zoals UNICEF, Justice for Children Trust, Legal Resources Foundation en de Law Society of Zimbabwe, het bespreken van het projectplan en de voorwaarden om tot implementatie hiervan te kunnen overgaan en  het vergaren van de laatste praktische informatie die nodig is om het project plan te finaliseren. Het streven is om eind 2013 met de pilot van het project in Mutare te starten. Ook zal een bezoek worden gebracht aan Bulawayo waar reeds een soortgelijk project loopt. Bij dat project  zijn zowel de overheid als lokale NGO’s betrokken. Deze samenwerking kan tot voorbeeld dienen voor de pilot in Mutare.

 

Informatie

 

Mocht u vragen hebben over het Zimbabwe project van Advocaten zonder grenzen dan kunt u een e-mail sturen aan Esther van Overbeek, mailadres vanoverbeek@kadv.nl.

 

Steun

 

Mocht u een bijdrage willen leveren aan de verbetering van de rechtspositie van kinderen in Zimbabwe dan kan dat door een donatie over te maken op rekeningnummer 824 82 51 ten name van Advocaten zonder Grenzen te Amsterdam o.v.v. “Zimbabwe-project”.

Deel dit artikel