Home Actueel Archief Advocaten zonder Grenzen, Zimbabwe project

Advocaten zonder Grenzen, Zimbabwe project

Archief
18-03-13

 

Woensdag 13 maart 2013
Op woensdagochtend heeft de groep zich gesplitst. Twee leden zijn in de vroege ochtend naar Bulawayo gevlogen. Daar zullen zij gesprekken hebben met de andere partner van de Legal Resources Foundation (LRF) die betrokken is bij het NAPII programma. Dit is de Christian Legal Society. Ook met de andere partners betrokken bij het verlenen van rechtshulp aan kinderen wordt in Bulawayo gesproken (JCT, LRF en een aantal overheidsinstanties). Ook hopen de leden van de Bulawayo missiegroep een bezoek te kunnen brengen aan een jeugdgevangenis.


De resterende groepsleden hebben op woensdagochtend een bezoek gebracht aan BDO Harare. BDO heeft zich bereid verklaard kosteloos een zogenaamde “Special Purposes Audit” te zullen uitvoeren op het moment dat er fondsen aan de lokale partners worden overgemaakt. BDO heeft veel audit ervaring met NGO’s in Zimbabwe. We zijn zeer verheugd dat BDO bereid is het project te ondersteunen en te waarborgen dat sponsorgelden op een juiste wijze worden aangewend.


Na het bezoek aan BDO hebben we een zitting bijgewoond bij het Supreme Court van Harare. Het betrof een zaak van Prof. Lovemore Madhuku en zijn National Constitution Assemblee (NCA) tegen de president over het referendum voor de nieuwe grondwet. NCA werd mede vertegenwoordigd door de ons bekende mensenrechtenadvocaat Alec Muchadehama. Dit maakte de zitting extra interessant voor ons. Het onderwerp was natuurlijk ook erg actueel omdat het onder meer ging over de vraag of het referendum, dat gepland staat voor zaterdag 16 maart, zou moeten worden uitgesteld. Het Supreme Court heeft de vordering uiteindelijk afgewezen, maar wel bepaald dat de beslissingen van de president onder bepaalde omstandigheden door de rechter kunnen worden getoetst.


Na de zitting zijn we naar Mutare gereisd, de stad waarmee Haarlem ook een stedenband heeft. We zijn daar ontvangen door Gift Sanyanga, de coördinator van de stedenband Mutare-Haarlem, die ons ook de weg heeft gewezen naar het appartement van de gemeente Mutare, waar wij twee dagen mochten verblijven. Dit appartement wordt ook regelmatig gebruikt door uitwisselingsstudenten van het CIOS die op eigen kosten stage lopen in Mutare. We werden meteen ook hartelijk ontvangen door alle bewoners van dat complex, vooral de kinderen.


Die avond hebben we gedineerd op de plaatselijke golfclub, met de (momenteel geschorste) burgemeester van Mutare Brian James, diens vrouw Lynne, Gift Sanyanga en met George Lock, een advocaat uit Mutare die we tijdens de vorige missie hebben leren kennen. Brian James vertelde ons wat meer over de achtergrond van zijn schorsing. Hij hoopt op een snelle behandeling van zijn zaak door een rechter. Uiteraard is er ook gesproken over de voortgang van ons project. Alle aanwezigen bevestigden de noodzaak van dit project.

Donderdag 14 maart 2013
Donderdagochtend hadden wij om 8.30 uur een gezamenlijke bijeenkomst op het kantoor van George Lock. Hierbij waren verder aanwezig Blessing Nyamaropa van de Zimbabwe Laywers for Human Rights (ZLHR), Memory Mandingwa van de LRF, Tsitsi Maunga (JCT) en Yami Kambalata van Catch Mutare. In deze bijeenkomst is gesproken over de bereidheid van advocaten in Mutare om deel te nemen aan een piketregeling, waarbij ze voor een gering bedrag bijstand verlenen aan kinderen. Dit naar het voorbeeld van het pro bono systeem dat al bestaat in “Capital offence” zaken. Dit in combinatie met het ook al bestaande systeem van het uitbesteden van (delen van) kinderzaken door LRF, JCT en Catch voor een vast bedrag van $ 150,– tot $ 200,– per zaak. Gesproken is over een manier om meer advocaten bereid te krijgen om aan deze regelingen deel te nemen. George Lock gaf aan dat het mogelijk moet zijn om via de Law Society een afdwingbare regeling te ontwikkelen waarbij alle advocaten ingeschreven worden betrokken. Kantoren die hierbij een voortrekkersrol zouden kunnen hebben zijn Henning Lock en Bere Brothers. Verder hebben we nog gesproken over training en opleiding van jonge advocaten, rechters en officieren van justitie. De noodzaak hiervoor werd alom erkend.


Na deze gezamenlijke bijeenkomst zijn we naar het kantoor van Bere Borothers gegaan en hebben we gesproken met Johane Zvuiya, partner bij dat kantoor, voorzitter van Manicaland Legal Practisioners Association en secretaris van de Law Society. Het was voor ons vooral belangrijk om van hem te vernemen hoe hij zou denken over een piketsysteem, omdat de Law Society hierbij een belangrijke rol zou moeten spelen. Johane Zvuiaya gaf aan veel in een dergelijk systeem te zien en zegde toe dat de Law Society hieraan meewerking zal verlenen. Wel gaf hij aan dat de coördinatie van een dergelijk systeem in handen moet zijn van een samenwerkingsverband tussen alle betrokken partijen, om transparantie te garanderen en oneerlijkheid in de uitvoering te voorkomen. Het was zijn inschatting dat advocatenkantoren in Mutare bereid zullen zijn hun medewerking te verlenen, ook voor een zeer gering tarief van $ 200,– per zaak. Kantoren hebben het op dit moment zwaar en al het extra werk is welkom. Bovendien willen ze iets teruggeven aan de gemeenschap.


We hebben met Johane Zvuiya ook gesproken over training voor advocaten en magistraten. Hij gaf aan dat in de verplichte tweejarige beroepsopleiding voor advocaten zeker een extra module kan worden verwerkt die zich richt op kinderrechten. Ook is de Law Society op dit moment al bezig, onder andere met financiële ondersteuning vanuit de EU, met het geven van trainingen aan rechters. Dit zijn trainingen gericht op zittingsvaardigheden, procedures, vonnissen schrijven maar ook het omgaan met minderjarigen in het rechtssysteem. Deze training ligt op dit moment stil wegens gebrek aan fondsen maar is door de rechterlijke macht zeer goed ontvangen. Het lijkt erop dat voor zover ons project zich zal richten op training en opleiding, samenwerking met de Law Society aangewezen is. Zij hebben al kennis en ervaring op dit terrein en beschikken over alle benodigde contacten.


Om 12.00 uur werden we ontvangen bij Catch Mutare. Yami Kambalata had voor ons een uitgebreid rapport opgesteld over het werk van Catch in Mutare. We hebben het kantoor gezien van Catch en Nicholas Nhambura ontmoet, de afgestudeerd jurist bij Catch die in afwachting is van zijn beperkte bevoegdheid om als advocaat te mogen optreden.


Helaas lukte het Catch niet om een bezoek voor ons te regelen aan een gevangenis. Hiervoor moet toestemming worden gegeven door het hoofdkantoor in Harare en dat moet 3 maanden tevoren worden aangevraagd. Catch wilde wel graag dat wij kennis maakten met Zimbabwe Prison Services, onderdeel van de National Social Security Authority (NSSA). We zijn daarom mee gegaan naar de NSSA en hebben een korte uitleg gegeven over ons project. Helaas bleef de toestemming uit. We hebben wel waardevolle informatie gekregen over het gevangenisleven in Zimbabwe en de resocialisatie projecten.


Op vrijdagochtend zullen we terugreizen naar Harare voor de laatste afspraken met:
– Unicef
– Department of Social Services
– University of Zimbabwe
– Judicial Service Commission
– Chief Magistrate Mishrod Guvamombe


In Harare zullen we ook weer samen komen met de leden van de Bulawayo missie.

Deel dit artikel