Actueel

Onze | artikelen

30-03-2010
Redactie

Vrijstelling leerplichtwet turntalenten Haarlem

Bij besluit van 11 februari 2010 (uitspraak leerplichtzaken, afdeling JOS, gemeente Haarlem 11 februari 2010) heeft de leerplichtambtenaar, conform het advies van de bezwaaradviescommissie, besloten dat aan A en B een vrijstelling zal worden verleend... lees meer

01-03-2010
Redactie

Goed nieuws voor sporttalenten in Haarlem

Tot voor kort was het moeilijk om topsport in het basisonderwijs te combineren met het volgen van onderwijs. De leerplichtwet, die als doel heeft het onderwijs van de jongeren te waarborgen, is daarin duidelijk; alleen... lees meer

01-12-2009
Redactie

Vormerkung en beslag door een schuldeiser ten laste van de verkoper

De inschrijving van een koopovereenkomst van een registergoed in de openbare registers, de zogeheten Vormerkung, beoogt de koper van het registergoed te beschermen tegen o.a. een tweede verkoop, beslag en faillissement van degene die verkoopt.... lees meer

29-11-1999
Redactie

Bewijsbeslag in the cloud: vergaande medewerkingsplicht in de praktijk

Tot voor kort was onduidelijk of bewijsbeslag in niet-IE-zaken mogelijk is. De Hoge Raad heeft hier met zijn arrest van 13 september 2013 duidelijkheid over geschept: ook in niet-IE-zaken kan bewijsbeslag worden gelegd. Nog geen... lees meer

1 349 350 351 352