Home Actueel Archief Aansprakelijkheid van toezichthouders

Aansprakelijkheid van toezichthouders

Archief
25-07-17

Een Stichting laat een aantal rekeningen van de accountant onbetaald. Zijn de leden van de Raad van Toezicht aansprakelijk? De rechter meent van niet.

De Stichting Katholieke Verzorgingsflat verleent van oudsher zorg aan de appartementsbewoners van de verzorgingsflat.  Voor een aantal klussen op het gebied van accountancy en boekhouding wordt professionele hulp ingekocht, maar de rekeningen die daarvoor gestuurd worden, blijven voor een deel onbetaald.

 De accountant stapte naar de rechter en eiste betaling van de rekeningen. De eis werd door de rechter toegewezen: de stichting moest betalen , maar de leden van de Raad van Toezicht waren niet aansprakelijk voor het onbetaald en onverhaalbaar laten van de facturen.

Tegen dat laatste ging de accountant in beroep. Het Haagse gerechtshof in hoger beroep stelde dat de leden van de Raad van Toezicht slechts aansprakelijk gesteld kunnen worden voor een onbehoorlijke taakvervulling als sprake is van een onrechtmatige daad als bedoeld in art. 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.  Dit artikel bepaalt dat degene die een onrechtmatige daad jegens een ander pleegt, verplicht is de schade te vergoeden die de ander dientengevolge lijdt. Voor het slagen van een actie uit onrechtmatige daad moet aan vijf eisen zijn voldaan: onrechtmatigheid, toerekenbaarheid, schade, causaliteit en relativiteit.

Voor een succesvolle onrechtmatige daadsactie is vereist dat de leden van de Raad van Toezicht zodanig onzorgvuldig en onbehoorlijk hebben gehandeld jegens de accountant dat hen daarvan een ernstig persoonlijk verwijt gemaakt kan worden. Beoordeling daarvan moet uitgaan van de situatie zoals die ten tijde van de verweten gedragingen was. Bij beoordeling van de aansprakelijkheid van toezichthouders is mede van belang welke  taken in de statuten –  vooralsnog bij  gebrek aan een wettelijk kader – aan hen zijn toebedeeld.  

Van ernstig verwijtbaar persoonlijk handelen was geen sprake in dit geval. Ook in hoger beroep beet de accountant in het stof.

Meer weten over uw verplichtingen als toezichthouder?

Deel dit artikel