Home Actueel Archief Aansprakelijkheid manege/handelsstal/trainingsstal (2/3)

Aansprakelijkheid manege/handelsstal/trainingsstal (2/3)

Archief
24-04-14

Op 7 februari 2014 schreef ik reeds over de aansprakelijkheid voor schade aangericht door een paard. In dat artikel is de aansprakelijkheid van de eigenaar van een paard besproken. Ook is het mogelijk dat een manege/handelsstal/trainingsstal aansprakelijk is in haar rol als bedrijfsmatige gebruiker van een paard. Hierover in dit artikel meer.

 

Een manege/handelsstal/trainingsstal (verder in het artikel wordt uitgegaan van de 'manege') kan als eigenaar van een paard aansprakelijk zijn (zoals besproken in deel 1 van deze serie). Daarnaast maakt een manege vaak bedrijfsmatig gebruik van paarden, waarvan de eigendom bij een ander ligt. Hierbij kan worden gedacht aan paarden die door middel van een overeenkomst tussen de manege en de eigenaar worden ingezet in de manegelessen of paarden die voor training of belering bij een manege worden ondergebracht. De manege is in deze gevallen geen eigenaar geworden; zij wordt slechts houder van een paard voor de eigenaar.

 

Het gebruiken van (andermans) paarden in de manegeles en het trainen van paarden wordt gezien als bedrijfsmatig gebruik. Door dit gebruik ontstaat er een risicoaansprakelijkheid bij de manege. De aansprakelijkheid voor de eigenaar komt in zo een geval te vervallen. Het is niet mogelijk dat beiden, dus zowel de eigenaar als de manege, aansprakelijk zijn (tenzij de manege tevens de eigenaar is).

 

Een manege kan dus, ondanks dat zij geen eigenaar is, alsnog in veel gevallen aansprakelijk zijn voor de schade die door een paard binnen haar bedrijfsvoering wordt veroorzaakt. Zo kan een paard dat in training staat een instructeur/trainer een trap geven, waardoor schade wordt geleden. Het enkele stallen en het slechts vervoeren van paarden wordt daarentegen niet als bedrijfsmatige gebruik gezien. Dit betekent dat een manege niet aansprakelijk is als een paard enkel en alleen op de manege is gestald of door een manege wordt vervoerd. De schade die een paard in zo een geval veroorzaakt valt onder de risicoaansprakelijkheid van de eigenaar.

 

Uit het voorgaande blijkt dat het onderscheid tussen de aansprakelijkheid van de eigenaar en de aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker niet in alle gevallen even helder is. Het betreft vaak ook een feitelijke afweging, waarbij de bemoeienis/betrokkenheid van de manege bij een paard van groot belang is. Zo oordeelde de Rechtbank Oost-Brabant zeer recent in haar vonnis van 27 februari 2014 dat het stallen van een paard en het daarbij voorzien van training aan de eigenaar (op haar eigen paard) niet voldoende bemoeienis is om bedrijfsmatig gebruik aan te nemen. Om van bedrijfsmatig gebruik te kunnen spreken moet de manege daadwerkelijk bemoeienis hebben met de training of het gebruik van een paard, zoals bijvoorbeeld het zelf beleren/trainen. Hoe lager het niveau van de bemoeienis van de manege is, hoe eerder wordt aangenomen dat een paard enkel en alleen bij de manege gestald staat.

 

Resumerend

 

Van risicoaansprakelijkheid van de manege is sprake als er bedrijfsmatig gebruik wordt gemaakt van een paard. In de praktijk komt het vaak voor dat paardeneigenaren hun paard onderbrengen bij een manege voor training of belering. Ofwel als een manege een paard in training neemt of voor een ander verkoopt. In soortgelijke situaties is het noodzakelijk dat de afspraken tussen de betrokken partijen duidelijk worden vastgelegd in een (trainings- of belerings)overeenkomst.

 

In deze overeenkomsten kunnen aansprakelijkheden onder bepaalde voorwaarden worden vastgelegd ofwel worden uitgesloten. Hiervoor is het belangrijk dat maneges op de hoogte zijn van de dekking die de bedrijfsverzekering biedt. Op basis van de eventuele verzekeringsdekking en het gebruik van een paard kan, in samenspraak met een advocaat, een passende overeenkomst worden opgesteld, zodat bij schade duidelijk is bepaald wie deze zal moeten betalen. Een dergelijke overeenkomst voorkomt onvoorziene schadeposten, die in de bedrijfsvoering voor problemen kunnen zorgen.

 

Wilt u meer informatie over hippisch recht, dan kunt u contact opnemen met Monica Kossen via telefoonnummer 023-5125025 of via e-mail kossen@kadv.nl.

Deel dit artikel