Home Actueel Arbeidsrecht Aansprakelijk voor een val van de trap

Aansprakelijk voor een val van de trap

Arbeidsrecht Flexibele arbeidsrelaties
10-09-18

Werkgevers zijn aansprakelijk voor schade die werknemers lijden in de uitoefening van hun werkzaamheden. Schade als gevolg van het werken met gevaarlijke machines, bijvoorbeeld. Maar zelfs het trappenhuis in een kantooromgeving kan schade opleveren, waarvoor de werkgever aansprakelijk gesteld kan worden.

Op de 16de en 17de verdieping van een kantoorflat in Zaandam zetelt financieel dienstverlener Robidus. De werknemers nemen vaak de lift om daar te komen, maar eenmaal op de werkplek maken ze ook veelvuldig gebruik van het trappenhuis om bij een collega op een verdieping hoger of lager langs te gaan. Het trappenhuis is afgesloten en alleen toegankelijk met een bepaalde sleutel, waarvan alle werknemers van Robidus er een bezitten.

Op een dag glijdt mevrouw T., op weg van de 17de naar de 16de verdieping, uit en stoot haar hoofd daarbij zo hard dat ze hersenletsel oploopt. Zij stelt de werkgever aansprakelijk voor de door haar geleden schade. Robidus stuurt de aansprakelijkstelling door aan haar aansprakelijkheidsverzekeraar Achmea, maar die wil niet uitkeren.  ‘In deze schade zie ik niet in welke zorgplicht verzekerde geschonden zou kunnen hebben. Het lopen op een trap is een alledaagse gebeurtenis die voor ieder persoon elke dag op verschillende plaatsen voorkomt c.q. kan komen. Hiervoor zijn geen specifieke veiligheidsinstructies vereist. Nu er geen zorgplicht is geschonden, ontbreekt aansprakelijkheid van verzekerde’, laat Achmea weten.

De rechter oordeelt anders. Het trappenhuis was met een sleutel toegankelijk voor werknemers, de sleutel is aan hen verstrekt en in de praktijk werd de trap vaak gebruikt. De rechter vindt dan ook dat op de werkgever een zorgplicht rust die zich uitstrekt over de trap en het trappenhuis. Dat traplopen een alledaagse gebeurtenis is, doet hieraan niet af.

Aansprakelijkheid

Of de werkgever die zorgplicht ook heeft geschonden en daarom aansprakelijk is voor de schade,  werd overigens in deze procedure verder niet vastgesteld (daarvoor leende deze procedure zich niet).

De wet bepaalt dat werkgevers aansprakelijk zijn voor schade die werknemers lijden in de uitoefening van hun werkzaamheden. Dit is slechts anders indien:

Nu er geen sprake lijkt te zijn van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van de werknemer, is het aan Robidus om aan te tonen dat zij haar zorgplicht niet heeft geschonden.

Uitzendonderneming

Heeft u een uitzendonderneming? Verleg dit (aansprakelijkheids)risico dan naar de opdrachtgever. Die heeft immers leiding en toezicht op de werkplek.

Meer weten over werkgeversaansprakelijkheid (voor uitzendondernemingen)? Neem dan contact op!

Gieljan Stevelmans

Deel dit artikel